Socialstyrelsens beslut med anledning av Lex Maria på ASP-Center

Socialstyrelsen har nu kommit med beslut efter den tragiska händelse när en ung person tog sitt liv på ASP-Center tidigare i år. Socialstyrelsen riktar kritik mot ASP-Center för brister i framför allt dokumentationen. 

I början av året tog en ung flicka sitt liv när hon bodde på HVB-hemmet ASP-Center, som är ett vårdboende för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Carema Cares medicinskt ansvariga sjuksköterska anmälde händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

– Det som hände på ASP-Center är mycket ledsamt. För oss är det självklart att noga utreda vad som hänt, att alltid vara självkritiska, välkomna granskning och ta till oss av kritik. Endast så kan vi bli bättre och minimera risker för att sådana här tragiska händelser ska hända igen, sägerJörgen Månsson, chefsläkare på Carema.

Socialstyrelsens beslut påtalar att ASP-Center brustit i dokumentation och vårdplanering. Socialstyrelsen pekar också på några brister i delar av hälso- och sjukvården.

– Utifrån utredningen av Lex Maria har vi åtgärdat flertalet av de brister som Socialstyrelsen pekar på, exempelvis vad gäller dokumentation och riskbedömning. Socialstyrelsen har nu kommit med ett första steg i sitt beslut och man vill nu ha vårt svar med vilka åtgärder som vi vidtar.

– Vi tar till oss kritiken men innan vi har hela genomgången klar kan vi inte gå in på några detaljer. Alla delar kommer att besvaras till Socialstyrelsen senast den 15 november 2012, säger Jörgen Månsson.