Sjuksköterskor från Lund prisbelönades på Vårdgalan

Igår tillkännagavs vinnarna av Vårdförbundspriset 2017. Sjuksköterskorna Elin Nilsson och Madeleine Nilsson från Vardaga Österbo i Lund tog hem andraplatsen och belönades med en prissumma på 100 000 kronor.

Eva Nilsson och Madeleine Nilsson tilldelas priset för sitt arbete med att förbygga beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom genom att arbeta med personcentrerad vård. Det har resulterat i kraftigt minskad läkemedelsanvändning hos de boende.  

Vårdförbundets motivering till nomineringen. 

“Tack vare ett dedikerat genomförande av personcentrerad vård har man hjälpt de äldre till en bättre livskvalitet och kunnat dra ner på en stor del av de läkemedel som ger allvarliga biverkningar. Det märks också en tydlig minskning i antalet fallolyckor på enheten. Det personcentrerade arbetssättet har gett medarbetarna djup kännedom om patienterna som personer, vilket har inneburit en mycket positiv effekt på patienternas välmående och livskvalitet. Arbetsmiljön har blivit lugnare och teamarbetet har förbättrats, då det krävs att alla arbetar mot samma håll och där varje del blir till en större helhet. Sjuksköterskorna upplever att deras handledande roll har utvecklats och de får möjlighet att stötta annan omvårdnadspersonal.”

Priset delas ut av Vårdförbundet och Folksam och tillkännagavs på Vårdgalan i Stockholm, den 20 oktober 2017.