Samarbetet mellan Ung Omsorg och Vardaga nominerat till GötaPriset

Sedan 2008 samarbetar Vardaga med Ung Omsorg, ett företag som ger möjlighet för ungdomar att prova på att arbeta i äldreomsorgen på helger och skollov. Ungdomarna sätter guldkant på de äldres tillvaro genom att bidra med aktiviteter av olika slag. Nu har samarbetet nominerats till GötaPriset, som delas ut i samband med Kvalitetsmässan i november.

Samabetet är ett av 33 nominerade projekt, som valts ut bland totalt 468 inskickade bidrag till GötaPriset.

─ Det är roligt och hedrande att vi valts ut bland de nominerade till GötaPriset. Vi är mycket glada för de insatser som ungdomarna från Ung Omsorg gör i våra verksamheter, det är väldigt uppskattat av både boende och medarbetare i Vardagas äldreomsorg. Samtidigt är det oerhört värdefullt att ungdomar får insyn i och intresse för omsorgsyrken, med tanke på de omfattande framtida rekryteringsbehoven, säger Ulla Tansen, affärsområdeschef för Vardaga.

─ Vi känner oss väldigt hedrade över nomineringen. För oss är det ett kvitto på att alla våra ungdomar som besöker äldreboenden runt om i Sverige gör något viktigt! Vi har länge samarbetat med Vardaga kring problematiken att lösa morgondagens rekryteringsutmaningar som äldreomsorgen står inför. Tillsammans har vi utvecklat en av pusselbitarna som kommer att göra att fler unga väljer en framtida karriär inom äldreomsorgen och kommer utveckla den till att bli ännu bättre, säger Benjamin Kainz, en av grundarna till Ung Omsorg.

De nominerade projekten ska under våren 2017 författa en uppsats, som ska vara nyskriven för Kvalitetsmässan. Alla nominerade projekt presenteras även i seminarier på Kvalitetsmässan som hålls den 14–16 november 2017 på Svenska Mässan i Göteborg.

Uppsatserna bedöms av en jury. Juryn belönar bästa uppsats med GötaPriset och 150 000 kr. Ytterligare 3–5 projekt får hedersomnämnanden och får dela på 150 000 kr. Prisceremonin äger rum på Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 14 november 2017.

För mer information, kontakta:

Vardaga: Ulla Tansen, affärsområdeschef, 0709-595040, ulla.tansen@vardaga.se

Ung Omsorg: Benjamin Kainz, grundare, 0739-770557, benjamin.kainz@ungomsorg.se