Om meddelarfrihet inom Carema Care

I media har det under den senaste veckan förekommit uppgifter att Carema Care inte ger meddelarfrihet till sina medarbetare. Detta påståenden är felaktigt. Sedan fyra år tillbaka tillämpas meddelarfriheten och meddelarskyddet inom Carema Care på samma sätt som inom offentliga verksamheter.

          Rätten för våra medarbetare att kontaka media för att påtala eventuella problem är en självklarhet för oss som skattefinansierad entreprenör inom äldrevården. Hos Carema Care är meddelarfriheten och meddelarskyddet inskrivna i vår medarbetarpolicy, säger Margareta Sööder, HR-ansvarig på Carema Care.

Medarbetares möjlighet att nyttja sin meddelarfrihet ska inte förväxlas med det lagstadgade kravet att rapportera om eventuella missförhållanden eller röja sekretessbelagda uppgifter.

Med anledning av de felaktiga uppgifter som förekommit i media har information gått ut till samtliga affärsområdeschefer och regionchefer i organisationen för att påminna om ameddelarfrihet och vad den innebär för alla medarbetare.

          Vår önskan är att alla privata utförare av skattefinansierad verksamhet ska omfattas av lagen om meddelarfrihet och meddelarskydd, säger Margareta Sööder.