Nytt grupp- och äldreboende i Sollentuna

Vardaga och Skanska bygger ett nytt grupp- och äldreboende i Sollentuna. Äldreboendet är belägget i gamla mässområdet och får namnet Villa Tureberg och kommer att bestå av 60 lägenheter. I samma fastighet kommer Nytida ha ett LSS-boende med sex platser.  Öppning är planerad till hösten 2022.

Vi är mycket glada över att kunna erbjuda ett nytt, hemtrevligt och funktionellt äldreboende i Sollentuna. På Villa Tureberg kommer vi tillaga maten på varje avdelning och hela boendet är anpassat och utformat efter de äldres behov, säger Ulla Tansen, affärsområdeschef Vardaga.

Boendet kommer att inredas enligt Vardags prisbelönta inredningskoncept. Inredningen kombinerar funktion med nordisk design och skapar en hemtrevlig, ombonad och funktionell boendemiljö. Färger och inredningsdetaljer är med grund i forskning och evidens anpassade till det åldrande ögat och underlättar för personer med demenssjukdom att orientera sig på boendet. Fastigheten får även ett LSS-boende med sex platser som kommer drivas av Nytida och verksamheten får namnet Bagarbyvägen.

Skanska står för byggnationen och fastigheten byggs för att klara högt uppsatta hållbarhetskrav avseende klimat, energiprestanda, materialval, avfalls– och vattenhantering. Huset kommer att försörjas med solceller på taket och byggas med material med låg klimatpåverkan, till exempel trä och återvunnet tegel i fasaden. Huset kommer att certifieras enligt LEED.