Multiresistenta bakterier upptäckta på Kristallgården

Tre nya fall av multiresistenta bakterier har upptäckts på äldreboendet Kristallgården i Älvsjö under hösten. Som alltid vid fall med MRSA eller andra smittsamma infektioner är läkare informerade. Smittan är sedan länge känd av relevanta myndigheter samt av direkt berörda boenden och närstående.

          Vi ser allvarligt på situationen och samverkar med Vårdhygien Stockholm och Smittskydd Stockholm för att snarast stoppa smittspridningen av MRSA, säger Charlotta Nilsson, verksamhetschef på Kristallgården.

MRSA är en stafylokockbakterie som har blivit resistent mot vanlig antibiotika. Bakterien orsakar vanligtvis sårinfektioner och andra enklare hudinfektioner. Eftersom den är resistent mot antibiotika är den svår att bekämpa, hittills har totalt 1530 fall registrerats i landet i år, varav ca 400 i Stockholms län, enligt Smittskyddsinstitutet. Spridning av MRSA förhindras genom mycket noggrann hygien.

När Carema Care tog över driften av Kristallgården den 1 november 2010 var sju av 69 boende smittade med MRSA. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått för att motverka ytterligare smittspridning. Bland annat har personalen under våren 2011 fortbildats och hygienrutinerna skärpts. Som ett resultat av dessa åtgärder hejdades smittspridningen under våren 2011.

Under hösten 2011 upptäcktes dock nya fall. Med anledning av detta genomförde Vårdhygien Stockholm, på initiativ av Carema Cares egen MAS, den 20 oktober en tillsyn på Kristallgården. Det identifierades då hygienrelaterade brister orsakade av otillräcklig efterlevnad av rutinerna på boendet.

          Självfallet är detta ett bakslag i arbetet med att förhindra spridningen, säger Charlotta Nilsson. MRSA är visserligen en bakterie som är mycket svår att helt utrota eftersom den finns naturligt hos uppskattningsvis en tredjedel av befolkningen. Icke desto mindre ska vi självklart klara av att följa våra egna hygienrutiner. Tyvärr räcker det med att en enda person brister i dessa för att spridningsrisken ska öka.

Smittskydd Stockholm gjorde den 28 november en anmälan till Socialstyrelsen. Den 5 december anmälde även Carema Care händelsen enligt Lex Maria till Socialstyrelsen.

Den 7 december hölls också ett möte där närstående fick information om vad MRSA är, samt hur man som enskild kan bidra till att minska spridningen av bakterien. Samma information har även skickats hem till de närstående.

Den 8 gjordes en uppföljande hygienrond utan anmärkning från Vårdhygien Stockholm. Den 9 december gjorde Smittskyddsläkaren en bedömning och hade heller inget att anmärka.