Misstankar om missförhållande utreds av Carema Care

Efter misstankar om allvarligt missförhållande på ett av företagets äldreboenden, Linnégården i Stockholm, har Carema Care startat en grundlig utredning. Enligt uppgifter från medarbetare har en vikarie som en skyddsåtgärd begränsat rörligheten eller på något sätt bundit fast en boende med hjälp av ett lakan. Carema Care ser allvarligt på misstankarna och utreder nu händelsen för att gå till botten med vad som har hänt.

–      Just nu håller vi på att utreda vad som eventuellt kan ha hänt. Vi har skrivit en avvikelse för att ta reda på alla fakta men först när utredningen är klar kan vi ta ställning till vilka åtgärder som krävs, säger Susanne Bodin, informationschef Carema Care.

Carema Care går alltid till botten vid utredning av avvikelser. Huruvida det leder till en Lex Sarah eller någon arbetsrättslig åtgärd kan man inte ta ställning till förrän utredningen är klar. Under tiden som utredningen pågår har bemanningsschemat på äldreboendet lagts om.