Medarbetare arbetsbefriade efter missförhållande

Tre medarbetare på ett äldreboende i Värmland som drivs av Carema Care arbetsbefriades under utredning efter att en boende lämnats på toaletten utan att bedömning om skyddsåtgärd gjorts och utan tillsyn. En anmälan är gjord till Socialstyrelsen enligt Lex Sarah. Verksamheten har efter händelsen förbättrat sina rutiner och idag lämnas ingen boende utan tillsyn vid toalettbesök.

Det var i mitten på november som en närstående till en boende på ett av Carema Cares boenden i Värmland upptäckte sin mor ensam på en toalett med ett bälte runt sig.

– Det är självfallet oacceptabelt att lämna en dement person ensam med endast ett bälte som skydd när ingen bedömning om lämplig skyddsåtgärd har gjorts. I avvaktan på att utredningen skulle bli klar arbetsbefriades de ansvariga omedelbart, säger Gertrud Öjetoft, Regionchef Carema Care.

Personer med t.ex. demenssjukdom kan ibland behöva hjälpmedel för att skyddas mot t.ex. fall eller för att inte glida ur en stol. En sådan åtgärd måste föregås av en bedömning av sjuksköterska och ett medgivande av personen i fråga. Parallellt med att utredningen av händelsen slutförts har den lokala verksamheten förbättrat sina rutiner. Exempelvis lämnas idag ingen boende utan tillsyn vid toalettbesök.

Händelsen i november är utredd och kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har gjort bedömningen att det inträffade skulle kunna leda till risk för ett missförhållande. En anmälan är således gjord till Socialstyrelsen enligt Lex Sarah.