Kvalitetspris till äldreboende i Lund

Äldreboendet Österbo i Lund har tilldelats Vardagas Kvalitetspris 2017. Verksamheten får utmärkelsen för sitt innovativa och personcentrerade arbetssätt. Österbo vann priset i hård konkurrens med åtta andra äldreboenden.

– Det känns överraskande men roligt och det här är verkligen ett pris som ska tillägnas alla medarbetare. Lagarbetet står i fokus på Österbo och vi utgår alltid från våra boende när vi tittar på hur vi kan utveckla och stärka verksamheten. Tydliga rutiner och processer tillsammans med nytänkande och kreativitet har lagt grunden för denna utmärkelse, säger Birgitta Odell Carlsson, verksamhetschef Österbo.

Vardagas Kvalitetspris inrättades 2015 för att lyfta och uppmärksamma enheter som tagit ett helhetsgrepp kring kvalitet och som fått organisationen att utvecklas tillsammans. Vardaga har totalt ett åttiotal äldreboenden i Sverige.

Motivering:
”Österbo har ett väl utvecklat teamarbete och arbetar fokuserat med att hålla sig uppdaterade för att driva förbättringsarbete, exempelvis VR- och musikprojekten. Tillsyner och kundundersökningar visar på fina resultat över tid. Det personcentrerade arbetssättet tillsammans med stimulerande aktiviteter har gjort att Österbo lyckats minska lugnande läkemedel samt fallavvikelser vilket uppmärksammats med en prestigefull 2:a plats i Vårdförbundspriset”