Konkurrensverket godkänner Capios förvärv av Carema Sjukvård

Konkurrensverket godkände idag, den 4 december 2012, Capios förvärv av Ambea-ägda Carema Sjukvård. Affären offentliggjordes den 13 november 2012. Ambea och Capio slutför förvärvet de närmaste dagarna.

Genom förvärvet av Carema Sjukvård ökar Capio antalet vårdcentraler i Sverige till 70 med sammanlagt 650 000 listade patienter och inom specialistvård och lokalsjukhus ökar verksamheten med ca 25 procent. Efter övertagandet kommer Capios svenska verksamhet att ha 4 500 medarbetare och en omsättning kring 5 700 MSEK. Hela Capio-koncernen kommer efter övertagandet att ha ca 11 000 medarbetare och 12 100 MSEK i omsättning.

Carema fokuserar nu helt på omsorgsverksamhet med över 415 verksamheter över hela Sverige. Carema ger stöd, service, vård och omsorg till cirka 7000 personer och kommer efter försäljningen av sjukvårdsdelen att ha drygt 8 000 årsanställda och omsätta 4 500 MSEK i Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Ambea AB                                                             Capio AB

Fredrik Gren, koncernchef                                    Thomas Berglund, koncernchef

070 511 64 99                                                          0733 888 600

Daniel Warnholtz, CFO                                          Håkan Winberg, CFO 

0733 77 50 03                                                          0044 7766 77 08 54                    

Karin Nyman, kommunikationsdirektör                  Henrik Brehmer, kommunikationsdirektör

0733 92 69 74                                                           076 111 34 14