Kommentar till beslut i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd angående vård- och omsorgsboendet Koppargården

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd fattade på tisdagen beslutet att meddela kommunstyrelsen ett önskemål om att säga upp avtalet med Carema Care om driften av Koppargårdens vård- och omsorgsboende.

       Vi accepterar naturligtvis stadsdelsnämndens beslut. Vi har i flera månader jobbat hårt och i full transparens med stadsdelen för att åtgärda de brister som har funnits på Koppargården och jag anser fortfarande att vi kommit mycket långt i det arbetet. Det här arbetet är med andra ord inget vi började med i och med medias bevakning av Koppargården, säger Carl Gyllfors, VD Carema Care.

       Om Kommunstyrelsen fullföljer stadsdelsnämndens beslut måste vi fokusera på att genomföra förändringen på ett så professionellt sätt som bara är möjligt. Det akuta steget är att försöka hantera den oro bland de boende och de närstående som beslutet kan framkalla, menar Carl Gyllfors, VD Carema Care.