Gammalt sjukhus blev modernt äldreboende – vinner pris

I våras invigdes Lindegård, ett nytt Carema-boende som byggts i den gamla upptagnings­paviljongen, Hus 06, på Beckombergaområdet i Stockholm. Brinova lät renovera den svårt nedgångna byggnaden, en ombyggnation som nu belönats med Stockholms Byggmästare­förenings ROT-pris 2012.

Fredag 28 september 2012 utdelade juryn för Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris, med Anna-Greta Leijon i spetsen, pris till arkitekter och entreprenörer bakom renoveringen av arkitekt Carl Westmans klassicistiska byggnad 06 på Beckomberga med motiveringen: ”Att idag omvandla en förfallen institutionell byggnad från tidigt 1930-tal för ny rationell verksamhet, utan att förvanska byggnaden, kräver medvetenhet och engagemang. Med gemensam målbild för alla berörda parter har man inom tuffa ekonomiska ramar skickligt tillvaratagit alla tillgängliga kompetenser och konverterat arktitekt Carl Westmans klassicistiska byggnad 06 på Beckomberga till ett skräddarsytt äldreboende.

Vid starten av renoveringen var den gamla sjukhusbyggnaden från 1930-talet kraftigt nedgången, bland annat på grund av omfattande skadegörelse. Målet var att göra om fastigheten till ett modernt och energieffektivt äldreboende. Fastigheten, som en gång i tiden fungerade som upptagningspaviljong på Beckomberga mentalsjukhus, är klassad som kulturhistoriskt värdefull – varför det var viktigt för arkitekterna att finna lösningar som inte förvanskade helheten.

”Boendet har fått hemkänsla, fint dagsljus och utmärkt kontakt med omgivande park” fortsätter motiveringen. Alla boende på Lindegård har sin egen lägenhet och service i trygg miljö bland äppelträd, gläntor och andra vackra gamla byggnader.

– Carema vill och kan investera och Lindegård har blivit fantastiskt fint. Vi ser att våra boende och deras närstående trivs här. Det gör också medarbetarna som tycker att detta är en inspirerande miljö att arbeta i, säger Suzanne Habra, verksamhetschef på Lindegård.

Brinova Fastigheter AB, som äger fastigheten, såg tidigt potentialen i huset.

– Vi sneglade på denna byggnad i 5-6 års tid men det var först 2009 som jag på allvar tog tag i frågan och började diskutera utformningen tillsammans med Carema, säger Henry Fors, affärsområdeschef på Brinova Fastigheter. Vi är jätteglada för detta pris och vill rikta ett stort tack till vår hyresgäst Carema och alla andra som bidragit till en mycket lyckad ombyggnad, från styrelser till hantverkare.