Flera TV4-inslag om Carema Care fällda av Granskningsnämnden

Granskningsnämnden fällde på torsdagen flera inslag om Carema Care som sänts i TV4 tidigare i år. Granskningsnämnden slår fast att inslagen som sändes under flera dagar stred mot kravet på saklighet.

I inslagen i TV4 Nyheterna påstods att Carema Care har gjort sig skyldig till ett omfattande fusk genom att det har tagit betalt av Stockholms stad för att utföra ett visst antal timmar hemtjänst, men att det sedan har utfört ett färre antal timmar.

Granskningsnämnden anser att den långtgående slutsats om fusk som drogs på grundval av ett i tid och omfattande begränsat underlag inte haft tillräckligt grund. Inslagen strider därför i detta avseende mot kravet på saklighet.

   Detta är naturligtvis en seger att direkt felaktiga uppgifter om Carema Care fälls av Granskningsnämnden. Vi välkomnar all seriös granskning, men i motprestation vill vi ju att de uppgifter som publiceras eller sänds är sakliga. Vi har inte minst under den senaste tidens mediestorm vid upprepade tillfällen fått hantera helt felaktiga uppgifter, säger VD Carl Gyllfors.

De inslag som fälldes sändes upprepade gånger i TV4 Nyheterna den 11, 12, och 13 april 2011.

För mer information

Carema Care Pressinformation tel: 0709-68 73 95, mail: press_care@carema.se