Felaktiga uppgifter i media om Korsnäsgården

I Dagens Nyheter förekom under gårdagen uppgifter om att en man på äldreboendet Korsnäsgården i Falun som drivs i Carema Cares regi ska ha lämnats ensam i en rullstol framför TV:n, och sedan avlidit. Incidenten ska ha inträffat i april i år. Uppgiften återgavs senare under söndagen och måndagen av fler medier.

Carema Care och Falu kommun tar allvarligt på uppgifterna, men efter noggrann genomgång av dokumentation kring dödsfallet kan det klart konstateras att beskrivningen av det inträffade inte stämmer. Av hänsyn till patientsekretessen och den avlidne mannens anhöriga är det inte möjligt för Carema Care att ytterligare kommentera det enskilda fallet.

         Vi har säkerställt att det i detta avseende inte finns någonting att anmärka på när det gäller det i media omskrivna dödsfallet, säger Jonas Hampus Sektionschef, Falu kommun.

I de fall där kunskap finns och förberedelser kan göras för en person i livets slutskede, ska antingen medarbetare på verksamheten, extrainsatt vakande personal eller en närstående finnas hos den boende. Såväl Falu kommuns MAS som Carema Care har tydliga riktlinjer för detta.

         Vi tar uppgifter som dessa på yttersta allvar och utreder alltid. I det här fallet rör det sig dock om ett falskt alarm, säger Kerstin Stålskog, chef för äldreomsorgen entreprenad Carema Care.