Felaktiga uppgifter i media om att boende tvingades sova på golvet

Det har i media förekommit en rad artiklar med uppgifter om att en boende på äldreboendet Tallbohov i Järfälla som drivs i Carema Cares regi ska ha tvingats sova på en madrass på golvet. Brist på sängar har angivits som ett skäl till att personen hänvisats till golvet.

Carema Care och Järfälla kommun tar allvarligt på uppgifterna, men efter noggrann genomgång av dokumentation kring händelsen kan det klart konstateras att beskrivningen av det inträffade inte stämmer. Av hänsyn till patientsekretessen är det inte möjligt för Carema Care att i detalj kommentera det enskilda fallet, men Carema Care är måna om att förklara hur man kontinuerligt arbetar med att möta de boendes personliga önskemål kring sin omsorg.

         Alla som bor hos oss har en genomförandeplan, säger Gertrud Öjetoft, tf chef för äldreomsorgen vid Carema Care. I den uppdateras regelbundet vilka insatser som är viktiga för varje boende, hur de ska genomföras, när och av vem. Det kan till exempel handla om vilka dagar den boende vill komma ut i friska luften, att hon eller han vill få hjälp med att tvätta håret men vill kamma sig själv.

I det aktuella fallet hade den boende gett uttryck för att inte vilja ligga i en säng, utan hellre sova på en madrass på golvet. Detta är väl dokumenterat. Det skedde dessutom i samråd med den boendes närstående. I verksamheten har det hela tiden funnits tillgång till ett flertal tomma sängar.

         Att inte hörsamma detta hade varit att inte följa den boendes önskemål, säger Gertrud Öjetoft. Det kan i sammanhanget också vara värt att påpeka att medarbetarnas jobb inte blir enklare av att en boende väljer att ligga på en madrass på golvet. Att vi själva därför aktivt skulle ha förespråkat en sådan lösning, faller på sin egen orimlighet.