Felaktiga uppgifter i DN om att inte larma vid brand – Uppgifterna är hämtade från Järfälla kommuns utbildningsmaterial

Dagens Nyheters uppgifter om att Carema Cares medarbetare av det egna företaget uppmanas att släcka eventuella bränder själva i besparingssyfte, är felaktiga. Den bild som DN återger kommer istället från ett utbildningsmaterial från Järfälla kommun.

   Självklart uppmanar vi inte våra medarbetare att själva släcka bränder för att spara pengar, säger Kerstin Stålskog, affärsområdeschef för Äldreomsorgen. Den bild som DN publicerat är framtagen och distribuerad av Järfälla kommun i samband med en larmutbildning 2009.

Det var på torsdagen som DN publicerade nyheten om att Carema Care i besparingssyfte ska ha uppmanat medarbetarna att själv släcka bränder istället för att ringa Räddningstjänsten. DN uppger sig kunna bevisa uppgifterna genom att publicera vad de kallar interna dokument.

Efter snabba efterforskningar visar det sig dock att den utpekade bilden kommer från ett utbildningsmaterial som Järfälla kommuns säkerhetsansvarige lämnade efter sig vid uppstarten av Kastanjen i september 2009.

   Frågor om hur Järfälla kommun motiverar de enskilda formuleringarna besvaras bäst av dem. Hade DN bemödat sig att ställa frågan före publiceringen hade vi snabbt kunnat förklara bildens ursprung . Därmed hade tidningen också sluppit återge felaktiga uppgifter, fortsätter Kerstin Stålskog.

För mer information

Carema Care Pressinformation tel: 0709-68 73 95, mail: press_care@carema.se

Kerstin Stålskog, affärsområdeschef Äldreomsorg Entreprenad 0733 77 55 47