Felaktiga uppgifter i Dagens Nyheter om Kastanjen

Uppgifterna i Dagens Nyheter den 22 december om att anställda på Carema Cares äldreboende Kastanjen skulle ha tävlat om att genomföra kostnadsbesparingar är felaktiga. Det interna dokument som Dagens Nyheter refererar till är ett förslag från en medarbetare som aldrig har genomförts. DN publicerar även felaktig information om beställningar av måltider. Under 2011 har det aldrig beställts färre måltider än det finns boende på Kastanjen. DN beräknar vidare att Kastanjen använder mindre inkontinenshjälpmedel och förbrukningsmaterial än andra jämförbara boenden. De angivna siffrorna är inte vad som faktiskt förbrukats på Carema Cares boende, vilket gör jämförelsen missvisande.

Idén om en tävling var ett förslag från en undersköterska som framförts under ett kostrådsmöte i slutet av oktober 2010, vilket också förts till mötesprotokollet.

   Det har aldrig varit aktuellt att genomdriva förslaget, som kom från en medarbetare. Men vi uppmuntrar generellt till förslag från alla för att ha en diskussion om hur vi på bästa sätt kan förbättra och utveckla verksamheten, säger Kerstin Stålskog, chef för äldreomsorgen på Carema Care.

Källor till DN gör också gällande att när tio boende ska äta, köper man in mat för sex eller sju personer. Även detta är felaktigt. Under 2011 har det aldrig beställts färre måltider än det finns boende på Kastanjen. Därtill finns det alltid en reserv av extraportioner.

   Det som behövs för att utföra vårt uppdrag att ge våra boende den vård och omsorg ska alltid finnas. Det finns inga begränsningar på detta område. Behovet styr. Det gäller allt från mat till inkontinensskydd och medicinkoppar, säger Kerstin Stålskog.

    Det finns ingenting som pekar på att funnits brister på varken kost eller material på Kastanjen. Om någon tolkat de rutiner som finns på ett annat sätt så är det naturligtvis beklagligt och oacceptabelt, avslutar Kerstin Stålskog.

DN skriver vidare att Kastanjen använder mindre förbrukningsmaterial än andra jämförbara boenden. Det går inte att jämföra förbrukningen på olika boenden med varandra utan att ta hänsyn till de särskilda behov som finns på varje boende, och de varierar. Det framgår inte av artikeln på vilka grunder DN har bedömt att behoven på de jämförda boendena är likvärdiga med förutsättningarna som råder på Kastanjen. Dessutom är de angivna siffrorna inte vad som faktiskt förbrukats på Carema Cares boende. Siffrorna för förbrukningsmaterial inklusive inkontinenshjälpmedel på Kastanjen ligger på 29 kronor per dygn och boende under 2011.

För mer information, vänligen kontakta:

Carema Care Pressinformation tel: 0709-68 73 95, mail: press_care@carema.se

Kerstin Stålskog, affärsområdeschef Äldreomsorg Entreprenad 0733 77 55 47