Carema satsar stort på demensutbildning i Skåne – fem äldreboenden Silviacertifieras

Torsdagen den 8 november blir fem av Caremas äldreboenden i Lund, Helsingborg och Trelleborg certifierade i Demensvård för Livskvalitet utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Det innebär att totalt 43 procent av Caremas boenden i Skåne innehar certifieringen.

–         Det här är första gången som så många av våra boenden har Silviacertifierats samtidigt i en och samma region. Silviacertifieringen är en omfattande, utmanande och resurskrävande satsning som vi prioriterar eftersom den betyder så mycket i utvecklingen av demensvården. Silviasystrarna är ledande inom detta område idag och de bidrar med fantastisk kunskap som gör att vi kan ge en bättre vård och omsorg – det känns stort, säger Tina Thomasson, regionchef Carema Skåne.

De äldreboenden som är färdiga med alla steg i certifieringsprocessen och som nu ska få sina certifikat är Solbacken, Ärtan och Nibblegården i Lund, Stattenahemmet i Helsingborg och Täppan i Trelleborg.

Alla som arbetar på ett boende utgör en del av de boendes vardag. Därför är det viktigt att all personal, såväl vårdpersonal och chefer som städpersonal och vaktmästare omfattas i demensutbildningen. Målet med arbetet är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.

         Silviacertifieringen är en omfattande men viktig process för att boendet som helhet ska ha förmåga att ge högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras närstående, säger Anita Engberg Onesti, verksamhetschef på äldreboendet Nibblegården och Ärtans demensboende i Lund.

Silviacertifieringen är giltig i två år och följs därefter upp årligen för att säkerställa att kraven och riktlinjerna fortfarande uppfylls. För att upprätthålla kompetensen kommer även de som nyanställs att få samma utbildning. Ett krav för att certifieringen ska gälla är att 70 procent av personalen måste ha genomgått Silviahemmets grundutbildning i demensvård.

Certifieringsceremonier hålls torsdagen den 8 november, följande tider på respektive boende:

  • Solbacken i Lund klockan 10.00-11.30
  • Ärtan, Nibblegården i Lund klockan 14.00-15.30
  • Täppan i Trelleborg klockan 10.00-11.30
  • Stattenahemmet i Helsingborg klockan 14.00-15.30

Till Solbacken i Lund och Stattenahemmet i Helsingborg kommer Margareta Skog, rektor Silviahemmet och Eva Jönsson, diplomerad Silviasyster. Till äldreboendet Nibblegården och Ärtans demensboende i Lund samt till Täppan i Trelleborg kommer Wilhelmina Hoffman, överläkare och verksamhetschef Silviahemmet och Ann-Charlotte Roupe, diplomerad Silviasyster. På plats finns även personalen, personer ur Carema regionledning samt representanter från Stiftelsen Silviahemmet.

Carema har sedan tidigare ett boende i Skåne som är Silviacertifierat, äldreboendet Österbo i Lund. De nya certifieringarna gör att 43 procent av Caremas äldreboenden i Skåne är Silviacertifierade och har en kompetens inom demensvård utöver det vanliga. Dessutom pågår utbildningsprocessen också på Månstorps Ängar i Vellinge, som planeras vara färdigt för certifiering våren 2013.

Mer information om respektive äldreboende hittar ni på vår sajt, www.caremacare.se. För mer information om Stiftelsen Silviahemmet, klicka på länken: www.silviahemmet.se.