Carema renodlar och fokuserar på omsorg – Capio tar över Caremas sjukvårdsverksamhet

Ambea – ägare till Caremagruppen med huvudverksamhet att driva omsorgsboenden – och Capio har tecknat avtal om att överlåta Ambeas svenska sjukvårdsverksamhet Carema Sjukvård till Capio. Den innefattar 35 vårdcentraler och ett flertal specialistverksamheter runt om i Sverige, med en total omsättning på ca 1 700 MSEK.

”Dagens överenskommelse innebär att Carema renodlar verksamheten till omsorg. Som största privata omsorgsaktören i Sverige kan vi nu lägga hela vårt fokus på att tillsammans med alla våra engagerade medarbetare ge högkvalitativ omvårdnad och därigenom förstärka förtroendet för privat omsorg i Sverige. Svensk omsorg står inför enorma utmaningar inom det närmaste decenniet vilket kommer att kräva stora investeringar. Försäljningen av Carema Sjukvård säkerställer att vi kan ha en högre investeringstakt i både nuvarande och nya omsorgsboenden och vi räknar med att starta minst 10 nya boenden om året”, säger Fredrik Gren, koncernchef Ambea Group.

”Capio vill fortsatt vara ledande i svensk sjukvård genom kvalitet och i frontlinjen när det gäller införande av bättre och skonsammare behandlingsmetoder – modern medicin. Tillsammans med Carema Sjukvårds medarbetare kommer vi nu att kunna erbjuda bra primärvård till dubbelt så många listade patienter och vi förstärker vårt specialisterbjudande inom framförallt ortopedi och psykiatri. Allt fler landsting öppnar för vårdval inom fler specialiteter och dagens övertagande ger nya möjligheter att erbjuda Capio som ett alternativ för fler vårdsökande”, säger Thomas Berglund, koncernchef för Capio.

Fakta om affären:

Carema Sjukvård driver 35 vårdcentraler och ett flertal specialistverksamheter runt om i Sverige. Verksamheten har ca 325 000 listade patienter vid sina vårdcentraler och tar årligen emot totalt 650 000 patientbesök. Carema Sjukvård har ca 1 400 anställda och förväntas att under år 2012 omsätta ca 1 700 MSEK.

Efter dagens överenskommelse blir Carema helt fokuserat på att driva omsorgsverksamhet med över 415 boenden över hela Sverige. Totalt cirka 7000 personer bor på enheter drivna av Carema. Carema kommer efter försäljningen av sjukvårdsdelen att ha drygt 8 000 anställda och omsätta 4 500 MSEK i Sverige. I Ambea ingår även Mehiläinen och hela koncernen kommer efter överlåtelsen att ha ca 12 500 anställda och 7 000 MSEK i omsättning.

Capio är helt fokuserat enbart på sjukvård på olika vårdnivåer. Capio driver sedan 13 år S:t Görans akutsjukhus i Stockholm. Genom övertagandet av Carema Sjukvård ökar Capio antalet vårdcentraler i Sverige till 70 med sammanlagt 650 000 listade patienter och inom specialistvård och lokalsjukhus ökar verksamheten med ca 25 procent. Efter övertagandet kommer Capios svenska verksamhet att ha 4 500 medarbetare och en omsättning kring 5 800 MSEK. Hela Capio-koncernen kommer efter övertagandet att ha ca 11 000 medarbetare och 12 100 MSEK i omsättning.

Förutsatt godkännande från konkurrensverket kommer själva överlåtelsen att ske kring årsskiftet.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Gren, koncernchef, Ambea AB 070 511 64 99                        

Thomas Berglund, koncernchef Capio AB 0733 888 600

Daniel Warnholtz, CFO Ambea AB, 0733 77 50 03 

Håkan Winberg, CFO Capio AB, 0044 7766 77 08 54                                            

Karin Nyman, kommunikationsdirektör Ambea AB, 0733 92 69 74     

Henrik Brehmer, kommunikationsdirektör Capio AB, 076 111 34 14