Carema renodlar – Humana tar över Caremas hemtjänstverksamhet

Ambea AB – ägare till Carema med huvudverksamhet att bedriva omsorg – har tecknat avtal om att överlåta sin hemtjänstverksamhet inom kundval till Humana AB. Carema har bedrivit hemjänst i 15 kommuner runt om i Sverige, med en total omsättning på 425 MSEK.

Överenskommelsen innebär att Carema renodlar verksamheten och fokuserar på boenden och daglig verksamhet för äldre och funktionsnedsatta. Överlåtelsen förutsätter ett godkännande av berörda kommuner och Konkurrensverket. Humanas tillträde förväntas ske 1 juni.

– Med en ny ägare till hemtjänsten kan den verksamheten utvecklas vidare och i ett gynnsamt sammanhang, samtidigt som Carema kommer fokusera på att utveckla arbets-, boende- och stödmiljöer för äldre och funktionsnedsatta och bli bäst på detta. Som stor privat omsorgsaktör i Sverige kan vi nu lägga hela vårt fokus på att tillsammans med alla våra engagerade medarbetare bidra till ett framtidslyft för svensk omsorg inom dessa områden. Vi hoppas snart kunna starta minst 10 nya boenden om året, säger Fredrik Gren, koncernchef Ambea Group.

– Humana har sitt ursprung inom personlig assistans där det sedan starten råder kundval. Vi har blivit ledande för att vi sätter individen i centrum, något som är precis lika viktigt inom hemtjänsten. Med Humana som ny ägare får hemtjänstverksamheten goda förutsättningar att vidareutvecklas. Vår ambition är att erbjuda den bästa hemtjänsten i Sverige. Vi ser fram emot att välkomna och lära känna både kunder och medarbetare, säger Per Granath, koncernchef Humana.

Fakta om affären:

  • Humana är Sveriges största anordnare av personlig assistans och har verksamhet även inom äldreomsorg, LSS, särskola samt individ- och familj runt om i Sverige. Efter övertagandet kommer Humana ha cirka 9 000 medarbetare och drygt 3 miljarder SEK i omsättning.
  • Efter överenskommelsen med Humana blir Carema helt fokuserat på att driva boenden och daglig verksamhet för äldre och funktionsnedsatta med ca 400 boenden över hela Sverige. Totalt cirka 8000 personer bor på enheter drivna av Carema. Carema kommer efter försäljningen av hemtjänstverksamheten att ha ca 13 000 anställda och omsätta  4,3 miljarder SEK i Sverige. I Ambeagruppen ingår även Mehiläinen och hela Ambea-koncernen kommer efter överlåtelsen att ha 15,000 anställda och 7,1 miljarder SEK i omsättning.