Carema Orkidén AB vinner kvalitetsupphandling inom LSS i Huddinge kommun

Carema Orkidén vann kvalitetsupphandlingen som avser driften av fyra gruppbostäder enligt LSS vid Örbrinken och Vitnäsvägen i Huddinge. Beräknad avtalsstart är 2012-09- 01 och avtalet löper i två år med möjlighet till totalt fyra års förlängning. Detta är tredje omgången som Carema Orkidén fått förtroendet att driva gruppbostäderna på entreprenad. Kontraktsvärdet ligger på ca 12,9 MSEK per år.

Det känns fantastiskt att ha fått förnyat förtroende och vunnit detta anbud och vi ser verkligen fram emot att driva och utveckla verksamheterna även i fortsättningen säger Agneta Lindgren, affärsområdeschef för Carema Orkidén.

Carema Orkidén AB är ett företag inom Carema Care AB. Carema Orkidén erbjuder stöd och service för människor med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar som har insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Förutom gruppbostäder driver Carema Care ett boende för psykiskt funktionsnedsatta, ett äldreboende samt erbjuder hushållsnära tjänster i Huddinge kommun.