Carema inför kvartalsvisa kvalitetsbokslut

Nu finns Caremas kvalitetsbokslut för första kvartalet framme. Carema vill redovisa sitt kvalitetsarbete på ett öppet och transparent sätt och har därför infört kvartalsvisa kvalitetsbokslut, som ett komplement till de mer omfattande bokslut som görs per 18 månader.

Caremas första kvalitetsbokslut kom i fjol och omfattade hela 2011 och första halvåret 2012. Nästa stora bokslut kommer att omfatta andra halvan av 2012 och hela 2013 och utkommer i början av 2014. Under 2013 kommer kvartalsvisa kvalitetsbokslut att ges ut. Det första är nu klart.

I kvartalsbokslutet kan man läsa om bland annat kvalitetssystem, avvikelshantering, nyheter, priser och utmärkelser, kundombudsmannens rapport samt interna och externa verksamhetstillsyner.

– Vi är stolta över vårt kvalitetsarbete och är öppna och transparenta med hur vi arbetar. Vi redovisar därför detaljerad statistik över hur vår kvalitet utvecklas och hur vi själva och externa parter ser på arbetet, säger Caremas kvalitetschef Lena Freiholtz.

Kvalitetsbokslutet bifogas som en PDF-fil.