Carema Cares kvalitetsbokslut – kvalitet i framkant

Carema Care publicerar idag sitt kvalitetsbokslut från år 2011 och från första halvan av 2012.  Ett kvalitetsbokslut som tydligt visar att Carema Care står för god kvalitet och hög kundnöjdhet. Så många som 8 av 10 inom äldreomsorgen kan tänka sig att rekommendera sitt boende. I externa granskningar faller dessutom Carema Care ut bättre än såväl kommunala och andra enskilda utförare.

Kvalitetsbokslutet baserar sig på tydliga resultat i interna och externa mätningar och visar att Carema Care kompetenta medarbetare leverera hög kvalitet och hög kundnöjdhet.

–         Resultaten visar att våra 15 000 medarbetare varje dag gör ett fantastiskt jobb med att ta hand om äldre personer på våra boenden och i hemtjänsten eller med barn och vuxna med funktionsnedsättning. Det är personalen som gör skillnad och de är avgörande för Carema Cares verksamheter, säger Lena Freiholtz, kvalitetschef Carema Care.

Carema Care har ett tufft år bakom sig. Företaget har granskats mer än många andra företag, vilket har varit utmanande inte minst för alla våra medarbetare som vet att de gör sitt bästa varje dag. Men året har också varit viktigt och nyttigt. Under året har Carema Care genomfört en del nödvändiga förändringar gällande arbetssätt, rutiner och organisation. I kvalitetsbokslutet redovisar vi införandet av flera viktiga kvalitetsfunktioner:

  • Etikombudsman (så kallad whistleblower-funktion) – för medarbetarna att höra av sig till anonymt om någonting inte fungerar eller har andra tankar eller synpunkter
  • Chefsläkare – som både i det dagliga arbetet och som rådgivare till ledningen ansvarar för hög medicinsk standard i alla verksamheter
  • Kundombudsman – som boende och anhöriga kan vända sig till med frågor, klagomål eller synpunkter
  • Kompletterande granskningsfunktion (en så kallad Compliance officer) – som granskar granskningen och samtidigt säkerställer att beslutade förbättringsåtgärder genomförs.
  • Instiftat meddelarfrihet i alla lokala kollektivavtal

Hela systemet för kvalitetsledning, uppföljning och avvikelsehantering redovisas även i kvalitetsbokslutet.

–         Förutom mått på nöjdheten bland omsorgstagare och deras närstående redogör vi här öppet för vårt arbete kring avvikelsehantering, inklusive samtliga lex Maria- och lex Sarahanmälningar. Sammantaget utgör detta en helhet som tydligt visar att vi levererar en vård och omsorg av hög kvalitet, avslutar Lena Freiholtz.

Fakta

Carema Cares kvalitetsbokslut, kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning behandlar 2011 och första halvåret av 2012. Kvalitetsbokslutets resultat bygger både på interna som externa undersökningar. De externa undersökningarna Carema Care haft tillgång är dels Socialstyrelsens ”äldres uppfattning om äldreomsorgen”, även kallade för Socialstyrelsens brukarundersökning och revisionsbolaget Ernst & Young granskningar av Carema Cares kvalitetsledningssystem.

För att komma till kvalitetsbokslutet, klicka här.