Carema Care välkomnar regeringens utredning om meddelarskydd

Som första privata omsorgsföretag har Carema Care, i avsaknad av lagstiftning om meddelarskydd, tecknat ett rikstäckande lokalt kollektivavtal om meddelarfrihet som innebär att medarbetarna har ett likvärdigt meddelarskydd som offentligt anställda.

Carema Care välkomnar att justitieminister Beatrice Ask nu tillsätter en utredning för att hitta en modell för stärkt meddelarskydd. I avsaknad av en sådan lagstiftning har Carema Care redan skrivit ett bindande avtal med de fackliga organisationerna och skrivit in rätten till meddelarskydd i många avtal med kommunala uppdragsgivare.

        Inom Carema Care är vi stolta och glada över att vi har hittat en välfungerande modell för meddelarfrihet. Denna modell skulle kunna stå som inspiration för andra i branschen att följa efter för att föregripa regeringens lagstiftningsarbete. För oss är det viktigt att sudda ut de skillnader som medarbetare har upplevt som negativa vid övergång från offentlig till privat utförare, säger Margareta Sööder, tf VD Carema Care.

Carema Care verkar inom den offentligfinansierade välfärdssektorn och vill kunna erbjuda likvärdiga förutsättningar för medarbetare som kommunanställda åtnjuter. Under flera år tillbaka har företaget sökt lösningar för att uppnå garanterad öppenhet att påtala eventuella missförhållanden för alla anställda.

        Vi ser vi fram emot att regeringens utredare tar fram förslag som säkerställer meddelarfriheten genom förändringar i lagstiftningen, säger Margareta Sööder, tf VD Carema Care.

Fakta:

Offentligt anställda får enligt lag avslöja missförhållanden till media utan att riskera att deras identitet röjs genom det så kallade meddelarskyddet. När offentligt finansierad vård, exempelvis ett äldreboende, läggs ut på entreprenad till en entreprenör i ett privat bolag så gäller inte meddelarskyddet för medarbetarna per automatik. Privatanställda har således i dagsläget inte samma skydd, det är den enskilde arbetsgivaren som avgör graden av öppenhet.

Carema Care har bekräftat meddelarskyddet genom ett rikstäckande lokalt kollektivavtal för Carema Care med dotterbolag tillsammans med deras fackliga parter: Kommunal, Vårdförbundet, Vision och olika SACO-förbund.