Carema Care svarar på påstådda brister i Umeå

Efter medieuppgifter om påstådda brister från 2009 på äldreboendet Skräddaren i Umeå har Carema Care snabbutrett händelserna och granskat all befintlig dokumentation.

Eftersom det rör ett ärende som skyddas av patientsekretessen kan Carema Care inte avslöja djupare detaljer om den enskilde. Att döma av medieuppgifter ska klagomålet dock gällt bristande omsorg – att en boende inte ska ha fått vård i samband med att ha ramlat upprepade gånger. Detta ska enligt medias uppgifter ha lett till att den boende tvingades gå med flera frakturer under en längre tid.

Efter en preliminär granskning kan Carema Care med bestämdhet dementera de uppgifterna. Carina Holmgren, t.f. regionchef Norr Carema Care och tidigare verksamhetschef för Skräddaren berättar:

          Uppgifterna angående bristande läkarkontakter stämmer inte överens med vår dokumentation. Antal frakturer som omnämns i media stämmer inte heller. Vid ett tillfälle har läkare inledningsvis begärt att den boende ska observeras för att senare ta beslut om vidare vårdinsatser. Det beslutet är ett läkaransvar och faller därför inte under Carema Cares ansvarsområde.

          Dessvärre visar vår preliminära undersökning att uppgiften om att personens anhöriga inte informerats om fallen omgående stämmer. Det är djupt beklagligt och något vi ber om ursäkt för.

          Enligt våra anteckningar ändrades överenskommelsen när det gäller kontakten med den boendes närstående redan 2009. Ansvariga medarbetare och chefer på Skräddaren har därför, utöver ordinarie uppföljningsmöten, också regelbundna extra avstämningar tillsammans med de närstående. Varje brist är självklart en brist för mycket. Det är både beklagligt och tråkigt att en närstående känner att denne inte fått tillräckligt med information. Det är ett område som vi ständigt ska utveckla och bli bättre på.

Enligt medieuppgifter ska ärendet också ha anmälts till Socialstyrelsen. På Carema Care har man först igår, den 16 november, fått ta del av denna anmälan. Anmälan ska nu behandlas och svaret skickas till socialstyrelsen.