Carema Care lämnar hemtjänsten i Eslöv, Lund och Vellinge

Carema Care upphör med  sin hemtjänstverksamhet i Eslöv, Lund och Vellinge kommuner från början av mars 2013. Orsaken till nedläggningen är kommunernas låga ersättningsnivåer som gör att Carema Care inte klarar av att förena hemtjänst med god kvalitet och en ekonomi i balans. Beslutet berör drygt 200 hemtjänstkunder och ett 40-tal tillsvidareanställda medarbetare.

– Efter att ha drivit hemtjänst under ett antal år i Lund och Vellinge smärtar det oss djupt att vi nu tvingas lägga ned vår hemtjänst i dessa kommuner. Vi beklagar att vi måste ta detta beslut både inför våra kunder och medarbetare, säger Elisabeth Wärn, Carema Care.

– Vi inom Carema Care  vill passa på att tacka alla våra trogna kunder för den uppskattning som man har gett oss under den tid som varit.

Carema Care fortsätter att erbjuda hemtjänstverksamhet i andra delar av Skåne: i Kristianstad, Landskrona och  Ängelholm enligt LOV samt på entreprenadkontrakt i  Helsingborg och Tomelilla.