Carema Care kommenterar Vårdföretagarnas beslut

Branschorganisationen Vårdföretagarna kommer att genomföra en granskning av Carema Care. Det beslutades på dagens styrelsemöte. Granskningen kommer att visa huruvida Carema Care har brutit mot Vårdföretagarnas etiska riktlinjer eller inte.

”Vi är ödmjuka inför det faktum att den senaste tidens händelser har påverkat förtroendet för vår bransch negativt. Därför välkomnar vi en fortsatt bred granskning som vi tror kommer att komma branschen till godo, och nu även Vårdföretagarnas granskning. Vi kommer självfallet att vara fullt tillgängliga och samarbeta för att bidra till att granskningen kan genomföras på bästa sätt. Förhoppningsvis kan granskningen reda ut de frågor som Vårdföretagarnas styrelse har om Carema Care och de åtgärder vi vidtagit”.

Presskontakt:

Lotta Mårtensson, telefon: 0733-77 51 17

Margareta Sööder, telefon: 0733-77 50 86