Carema Care instiftar Kundombudsman

Carema Care instiftar en ny roll, Kundombudsman, för att möta det ökade behovet av fler möjligheter att ställa frågor och framföra synpunkter till företaget på.

        Allt som kommit fram kring Koppargården, ett äldreboende i Hässelby/Vällingby utanför Stockholm, under den senaste tiden har visat att det finns ett ökat behov av att ha flera möjligheter att ställa frågor och framföra synpunkter på. Via kundombudsmannen vill vi skapa utrymme för att fritt ventilera känslor och åsikter, säger Carl Gyllfors, VD Carema Care.

Syftet är att säkerställa att kundernas och deras närståendes röster snabbt kan höras av ledningen men också att kunna erbjuda möjligheten att diskutera sina upplevelser eller åsikter med en för den enskilda omsorgsverksamheten oberoende part. Kundombudsmannen ska, i nära kontakt med Carema Cares ledning, hantera och svara upp mot frågor, synpunkter och klagomål från kunder och deras anhöriga. En viktig del i uppdraget är att se till att alla ärenden som kommer in hanteras på ett för den som tar kontakt tillfredsställande sätt och utgöra en lättillgänglig brygga så att viktiga frågor når fram till företagets VD och ledning direkt.

En av dem som är en del av Carema Cares kundombudsmannafunktion är Sara Hansen. Sara har lång bakgrund inom omsorgsyrket och har de senaste 11 åren arbetat med omsorg av människor. Nu senast har Sara arbetat som gruppledare på ett korttidsboende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Carema Cares Kundombudsman kommer att kunna nås på telefon 08-410 90 510 samt per e-post kundombudsman@carema.se. Kontakt kan även ske via Carema Cares hemsida www.caremacare.se. Kundombudsmannen kommer inte att ersätta den direkta och dagliga kontakten med den lokala verksamheten utan är ett komplement.