Carema Care i möte med Norrköpings politiker

Torsdagen den 24 november på förmiddagen kommer Carema Cares ledning att träffa kommunledningen i Norrköping för att informera dem om läget inom bolaget. Mötet kommer till stånd efter ett utspel som Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist gjorde i förra veckan apropå den massiva kritik som framförts mot Carema Care.

          Vi hoppas självklart att mötet ger oss en möjlighet att nyansera bilden av oss som bolag och vår verksamhet, säger VD Carl Gyllfors.

Det var på onsdagen den 9 november som Norrköpings kommunalråd publikt framförde sitt önskemål om att få till stånd ett möte med Carema Care för att diskutera den negativa publicitet som bolaget ådragit sig. Och även om Carl Gyllfors har sitt fokus på verksamheten efter den kritik som framförts, så är detta ett möte som han prioriterar. Carema Care har idag följande verksamheter i Norrköping: Sandbyhovsgatans gruppboende, Kapellhorvans gruppboende , Mathilda Jungstedts gruppboende, S:t Olofsgatans gruppboende, Tellus PUT-boende och Torsvillan omsorg.

          Det är centralt för oss att också få en möjlighet att berätta vår sida av de händelser som beskrivits under de senaste veckorna. Vi ska förvisso tåla att granskas, men man kan ju också önska att granskningen är korrekt. Vi har under den senaste tiden sett en rad exempel på saker som fått stort medialt genomslag men som är direkt felaktiga.

Mötet är bestämt till kl 11.00 den 24 november.