Carema Care förstärker sin Marknads- och Kommunikationsavdelning

Carema Care har inlett 2012 med att förstärka teamet på Marknads- och Kommunikationsavdelningen. Inte mindre än två nytillskott är rekryterade, informationschef Susanne Bodin och reklamchef Anna Sebardt.

Susanne Bodin kommer närmast från rollen som kommunikationschef på organisationen STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå). Susanne har tidigare erfarenhet från bland annat Mälardalens högskola och Cap Gemini Ernst & Young. Det här är dock första gången som hon provar på omsorgsbranschen.

-Jag tog uppdraget på Carema Care för jag tycker att vård och omsorgsfrågor är otroligt viktiga. Min roll är bland annat att få fram en rättvisande bild av hur det står till i äldreomsorgen idag. På de allra flesta ställen i vårt land gör Carema Cares medarbetare ett mycket fint arbete – det har kommit helt i skymundan den senaste tiden. Jag hoppas att mediernas och allmänhetens intresse kring dessa frågor håller i sig även framöver och att rapporteringen nyanseras i takt med att fokuset på branschen mognar.

Om den förtroendetörn som Carema Care har fått under höstens mediestorm säger Susanne Bodin:

– Förtroendet för Carema Care kommer att återupprättas genom att vi visar att vi förstått kritiken mot oss såväl som mot branschen, att vi jobbar hårt och att vi rättar till fel och brister. Carema Care kan bara överleva om vi levererar god kvalitet i vården och omsorgen.

Anna Sebardt har gedigen erfarenhet från byråbranschen, såväl webb- som reklambyråer, konsultchef och inhouse-uppdrag på diverse marknadsavdelningar. Närmast kommer Anna från kommunikationsbyrån DDB där hon var Account Director. Annas befattning på Carema Care blir som reklamchef med ansvar för extern webb samt marknadsföring.

Mitt val att börja på Carema Care grundar sig på en önskan om att få jobba inom ett område jag tycker är otroligt viktigt både för mig själv och för min omgivning. Höstens mediebild har väckt många känslor och frågor om såväl Carema Care som bilden av omsorgen i stort. Det viktigaste framöver blir självklart att vi som företag genomför de åtgärder vi identifierat och jobbar proaktivt för att hela tiden bli bättre. Jag vet att detta är något som kräver hårt arbete, ständiga förbättringar samt välriktade kommunikationsinsatser. Som reklamchef ser jag stora möjligheter att bidra till det arbetet och det vill jag inte missa.