Carema Care avskaffar sitt bonussystem

Bonusar i äldreomsorgen kan vara ett problem; de kan motverka sitt syfte och leda till fel prioriteringar. Nu pågår en berättigad diskussion om detta som dock riskerar att flytta fokus från det viktigaste – hur kvaliteten inom omsorgen kan utvecklas. Efter att tidigare ha frusit alla bonusar har Carema Care i dag beslutat att avskaffa bolagets bonussystem. Utöver det kommer Carema Care nu att satsa pengar på att öka kvaliteten och återupprätta förtroendet för Carema Care.

”Fel saker får aldrig prioriteras. Nu har vi satt stopp för alla bonusar i våra verksamheter, och det gäller naturligtvis även mig själv. Vår enda prioritet nu är att ta hand om alla människor som är i vår omsorg och att återupprätta förtroendet för oss. Det innebär också att vi lanserar ett stort investeringsprogram för att utveckla omsorgskvaliteten.” säger Carl Gyllfors, vd för Carema Care.

Carl Gyllfors fortsätter:

”Vi är idag många privata aktörer inom omsorgen som jobbar för att erbjuda en högkvalitativ omsorg som också ska bli billigare för alla skattebetalare. Diskussionen om bonusar riskerar att stjälpa en hel sektor. Vi vill därför prioritera de viktiga utmaningar som står framför oss – hur förtroendet kan återuppbyggas, hur vi säkerställer en hög kvalitet och hur kan vi säkerställa att man bättre kan jämföra kvaliteten mellan olika typer av aktörer. Det är en gemensam och angelägen fråga att visa alla skattebetalare hur privata aktörer i omsorgssektorn kan erbjuda en omsorg av högre kvalitet till lägre kostnad – till förmån för de äldre, deras anhöriga, våra medarbetare och samhället i stort.”