Åtgärder på Linnégården

Idag blev en ny organisation på Linnégården officiell. Ett mer öppet och tillåtande klimat ska förbättra miljön för både boende och medarbetare. En anmälan enligt Lex Sarah har gjorts till Socialstyrelsen angående incidenten med personen som påståtts varit bunden i sin säng.

I januari uppmärksammade Östermalms Stadsdelsförvaltning behovet av förbättringsåtgärder på äldreboendet Linnégården i Stockholm. Nu har Carema Care överlämnat en redogörelse till Stadsdelsförvaltningen för de åtgärder man snarast möjligt ska vidta. Idag informerade Carema Care om en helt ny organisation som ska införas på Linnégården. En t f verksamhetschef har utsetts tills dess att en ny är på plats. Nya tjänster som enhetschefer, samordnande sjuksköterska och bemanningsadministratör kommer att inrättas.

Medarbetarna på Linnégården har informerats om förändringarna.

–    Vi tror att detta är positivt för Linnégården, såväl för boende som närstående och medarbetare. För oss är öppenhet och högt i tak en självklarhet, och vi tror att denna nya organisation ger ännu bättre förutsättningar för det, säger Ulla Wennström, regionchef på Carema Care.

I Carema Cares redogörelse har man presenterat åtgärder som svarar upp mot stadsdelsförvaltningens krav. Förbättringsåtgärderna handlar om organisation, samarbete, informationsöverföring och kontaktmannaskap.

–    Vi har också gjort en anmälan enligt Lex Sarah till Socialstyrelsen angående personen som påståtts varit fastbunden i sin säng. Utredningen visar att incidenten handlade om att en medarbetare i en nödsituation konstruerat ett skydd av ett lakan för att undvika fall ur sängen. Detta skedde utan att den boende hade gett sitt samtycke – något som inte får ske. Vi beklagar att det hände, säger Susanne Bodin, informationschef på Carema Care.