Årjängs kommun och Carema Care moderniserar äldreboendet Kvarnåsen

Efter omfattande renovering nyinviger Årjängs kommun och Carema Care äldreboendet Kvarnåsen, som nu har hela 18 nya boendeplatser. Kvarnåsen blir också en fin träffpunkt även för allmänheten genom den nyrenoverade aulan och matsalen.

– Vi hoppas att det här blir en träffpunkt för många, inte bara de boende, som kan skänka glädje till bygden lika väl som till de som bor på Kvarnåsen, säger Rolf Emanuelsson ordförande i Socialnämnden Årjängs kommun.

Årjängs kommun och Carema Care har i en gemensam insats utökat antalet boendeplatser på Kvarnåsens äldreboende från 87 till 105 lägenheter, fördelat på nio enheter varav tre är demensenheter och fem är somatiska avdelningar. Den nionde enheten, ett korttidsboende med 10 lägenheter, är en direkt effekt av en ombyggnation på boendet.

         Kvarnåsen blev fantastiskt fint med det nya korttidsboendet, demensenheten Sörgården och den helt nyrenoverade enheten Staren. Allt känns nytt och fräscht och de äldre har nära till naturen. De boende kan gå ut och in hur enkelt som helst utan jobbiga hissar och trappor, något som för många leder tankarna tillbaka till tiden när de hade eget hus och trädgård, säger Louise Malmeström, verksamhetschef Korttidsboendet och enheten Sörgården. 

Alla äldre som bor på Kvarnåsen har även fått tillgång till en alldeles nybyggd gemensamhetslokal, ”Pelarsalen”. Där pågår febril aktivitet hela dagarna. Exempel på aktiviteter är filmvisning, minnesträning, korsordslösning, sång och musik, kaffestunder, bakning, pyssel, grillparty, utflykter, gymnastik, tidningsläsning och mycket annat. Carema Care samarbetar också med frivilliga från bl.a. Röda Korset, Hem och Samhälle, Bilda, Bilblioteket, Dragspelsklubben, Svenska Kyrkan m.fl. som förgyller de äldres tillvaro med tex högläsning, promenader, kaffe och tårtbjudning, samtal och musik.

Matsalen/aulan på Kvarnåsen har också rustats upp. Där kommer det att erbjudas lunch varje dag, för både boende och externa besökare, precis som det tidigare gjorts på Silbodalshemmet. Dessutom har kommunens rehabenhet med arbetsterapeuter, sjukgymnaster, hjälpmedelsreparatör och rehabassistenter, lagts i nya lokaler på Kvarnåsen. Rehabenheten arbetar både med boende på Kvarnåsen och i hemmet.

         Inget av detta hade varit möjligt utan den flitiga arbetsmarknadsenheten som hjälpt oss att flytta möbler och saker i flera dagar. Vår duktiga personal och tålmodiga boende har också bidragit till att allt har gått så bra. Vi vill också tacka kommunen för all hjälp och allt stöd under planeringen och under genomförandet av flytten, säger Helen Låbbman, verksamhetschef Kvarnåsen.

Invigningen av de nya lokalerna på Kvarnåsen sker den 18 september kl 14.00. Invigningen är öppen för allmänheten och den som är intresserad är varmt välkommen.