Amelia Adamo inviger äldreboendet Villa Agadir – där de äldre bestämmer

Nu öppnar Villa Agadir, ett äldreboende på Lidingö utöver det vanliga. Här erbjuds individanpassad omsorg, livskvalitet och gemensamma aktiviteter, och här bestämmer de boende. Amelia Adamo invigningstalar vid en ceremoni den 26 oktober 2012.

Nya krav och förväntningar på äldreboendena gör att de måste bli mer personliga och anpassade till individerna. Ett exempel på detta är Villa Agadir, ett nybyggt äldreboende på Lidingö. De första gästerna har redan flyttat in och fredag den 26 oktober 2012 invigs det exklusiva boendet där det är de boende som formar verksamheten.

– I Villa Agadir är det inte personalen som bestämmer hur det ska vara, utan de boende. Det är i första hand deras hem – inte en arbetsplats, säger Pia Henriksson som är verksamhetschef för Villa Agadir.

Villa Agadir består av 54 lägenheter i tre våningsplan nära hav och natur. Förutom gemensam matsal och festlokal, finns bibliotek och spa med ångbastu. Verksamheten ska Silviahemscertifieras vilket innebär att all personal på enheten, såväl vårdpersonal som vaktmästare och chefer, ska vara utbildade i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi som strävar efter högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka.

Amelia Adamo, publicist och chefredaktör för tidningen M-magasin för kvinnor 50+, inviger Villa Agadir den 26 oktober kl 13.30.

– För mig är livskvalitet att inte behöva vara ensam när jag blir äldre, säger Amelia Adamo. Gamla människor behöver sällskap, därför är den här boendeformen bra. Samtidigt är den kommande äldregenerationen stora individualister som vill bestämma själv och hävda sin valfrihet. Vi är uppfostrade med val.

Välkommen på invigning!

Vad: Invigning av Villa Agadir

När : Fredag 26 oktober kl 13.30

Var: Radiovägen 9, 181 70 Lidingö, tel 08-410 571 30

OSA: snarast till Lotta Mårtensson, lotta.martensson@carema.se

För mer information, kontakta: Susanne Bodin Eklöf, kommunikationschef Carema, tel. 08-578 702 62, susanne.bodineklof@carema.se