Individen i centrum är nyckeln i vårt arbete. Kvalitet för oss innebär att varje person som bor på  våra äldreboenden ska uppleva kvalitet utifrån sitt eget perspektiv.

Qualimax för styrning och uppföljning

För att trygga efterlevnaden av lagstiftning, ledningssystem och ett bemötande utifrån våra egna värderingar har vi utvecklat ett eget kvalitetsledningssystem som heter Qualimax. Det är vårt verktyg för att säkerställa att alla våra ca 7 000 medarbetare ger god och säker vård och omsorg.

Med Qualimax sätter vi tydliga kvalitetsmål. Systemet består av fyra delar: ledning, mätning, förbättring och dokumentation.

Vi genomför kontinuerligt kvalitetsmätningar inom flera områden för att säkerställa att vi utför vårt arbete så som vi ska. Det görs i form av regelbundna egenkontroller och kvalitetsundersökningar samt noggranna avstämningar mot checklistor. Resultaten bildar underlag för utvärderingar, uppföljning och förbättringar. Vi följer upp avvikelser från planerade rutiner men fångar också upp nya idéer och utvecklingsmöjligheter som kan spridas vidare inom organisationen. På så sätt kan vi dra lärdomar och öka kvaliteten för framtiden.

Missförhållande (Lex Sarah) och vårdskada (Lex Maria)

Vardaga har rutiner för rapportering, utredning och anmälan av risk för missförhållande (Lex Sarah) och ansvarar för att samtliga medarbetare har kunskap om rapporteringsskyldigheten. Vår uppdragsgivare informeras alltid och när så bedöms skickas anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Allvarliga händelser inom hälso- och sjukvårdens område rapporteras, utreds och, i förekommande fall, anmäls till IVO.

Allvarliga händelser inom hälso- och sjukvårdens område rapporteras till ansvarig medicinskt ansvarig sjuksköterska. I de fall Vardaga har uppdraget som medicinskt ansvarig sjuksköterska utreds händelsen och anmäls, efter samråd med IVO, enligt Lex Maria.

porta. efficitur. luctus leo venenatis, tempus vulputate, Aliquam