Nyheter

Nyckeln till nöjda hemtjänstkunder är närvarande chefer och lyhörda medarbetare

En medarbetare lägger handen på en omsorgstagares axel

Vardagas hemtjänst får återigen höga resultat i Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Närvarande chefer och lyhörda medarbetare bidrar till det goda resultatet för Vardagas hemtjänst.

– Glädjande nog så håller vi i de goda resultaten! Vi märker av att vi har ett gott rykte då många väljer oss som utförare. Flera av våra enheter har 100 procent i bemötande och över 90 procent i sammantagen kundnöjdhet, berättar tillförordnade vice regionchef Ulrika Pihlgren.

Lyhördhet för kundernas önskemål och behov

Brukarundersökningen riktar sig till dem som har hemtjänst eller bor på äldreboende. Resultatet visar att majoriteten av Vardagas hemtjänstkunder är mest nöjda med att de får ett gott bemötande, att de kan påverka hur hjälpen ska utföras och att hemtjänstpersonalen kommer på avtalad tid. De känner sig också trygga och har förtroende för Vardagas hemtjänst. Hemtjänsten finns i delar av Stockholm och i Linköping.

Närvarande chefer och egen kontaktperson

Ulrika Pihlgren menar att ledarskapet med närvarande chefer bidrar till det goda resultatet.

– Vi har kompetenta och erfarna verksamhetschefer och gruppchefer som alla arbetar för att skapa förutsättningar för våra undersköterskor och vårdbiträden så att de i sin tur kan utföra sitt arbete hemma hos de äldre på bästa sätt.

En god relation mellan kunden och hemtjänstpersonalen är avgörande för att skapa förtroende och nöjdhet menar Ulrika.

– Varje kund har en egen kontaktperson som oftast är den som kommer. Vi har även en arbetstidsmodell för våra medarbetare som ger dem möjlighet att arbeta dagtid, måndag till fredag. Det gör att vi kan hålla en hög kontinuitet och det uppskattas av kunderna. Även i planeringen på kvällar och helger har vi kontinuiteten i åtanke.

Hemtjänsten gör det möjligt för den som önskar att kunna bo kvar hemma

Den som har hjälp från hemtjänsten kan ha ett stort omvårdnadsbehov med dubbelbemanning under dygnets alla timmar, eller enbart hjälp med städning varannan vecka och allt däremellan. Behoven kan både öka och minska snabbt. Hemtjänsten behöver därför också snabbt kunna ställa om utifrån antal timmar de ska utföra varje månad.

Uppdraget går ut på att göra det möjligt, för den som så önskar, att kunna bo kvar hemma så länge som han eller hon vill och förmår.

– Vi utför alla insatser som kunderna blir beviljade i form av omvårdnad, förflyttningar, promenader, matlagning, serviceinsatser mm. Men det är viktigt att vi arbetar vardagsrehabiliterande så att de personer vi hjälper kan bibehålla sina egna förmågor och på så sätt kan bo kvar hemma, säger Ulrika och avslutar med:

–Jag vill verkligen lyfta våra fantastiska medarbetare i hemtjänsten. De är proffs på att se till den enskilde personens behov, önskemål och dagsform. De är närvarande i varje möte med kunden och det är där den verkliga kundnöjdheten blir till!