Nyheter

Nöjda boende och hemtjänstkunder hos Vardaga

äldre kvinnor i samtal sittande på bänk

Boende på Vardagas äldreboenden blir allt nöjdare med den omsorg de får. Även hemtjänstens kunder är mycket nöjda. Det visar resultaten från Socialstyrelsens brukarundersökning 2023. Både bemötande, aktiviteter och mat på äldreboendena får högre betyg än i fjol. Även svarsfrekvensen har ökat.

Varje år genomför Socialstyrelsen en omfattande brukarundersökning till personer över 65 år som bor på äldreboende eller har hemtjänst. Årets undersökning genomfördes under februari-mars och resultatet presenterades i oktober.

En viktig fråga i undersökningen är Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Här har nöjdheten i Vardaga totalt ökat från 76,1% till 79,5% jämfört med i fjol. Det är ett bättre resultat än både kommunala och de flesta stora privata utförare av äldreomsorg.

Inom Vardagas hemtjänst är den totala nöjdheten ännu högre – 87% svarar att de är nöjda.

Undersökningen visar vidare att de boende hos Vardaga också är allt nöjdare med det bemötande de får. 94,2% svarar att personalen brukar bemöta dem på ett bra sätt, en ökning från fjolårets 90,1%. Motsvarande siffra för hemtjänsten är 96%.

˗ Det är mycket glädjande. Vi har en fantastisk personal som verkligen förtjänar ett gott betyg. Vi lägger också stort fokus på introduktion och utbildning av våra medarbetare och vårt koncept Den goda dagen ger stöd i hur arbetet ska utföras för att varje boende hos oss ska få den bästa omsorgen, säger Susanne Sjöberg, tf affärsområdeschef för Vardaga.

Aktiviteter och måltider

Även de aktiviteter som anordnas på Vardagas boenden höjer sitt betyg, från 58,7% till 64,5%.

˗ Under året har vi satsat på en ny utbildning för aktivitetsansvariga/aktivitetspedagog. Här finns ett otroligt engagemang och kreativitet i att ordna både gemensamma och enskilda aktiviteter utifrån våra boendes önskemål, säger Susanne Sjöberg.

Maten är en viktig del av dagen, inte minst för den som bor på äldreboende. Vardagas betyg på hur maten smakar har höjts från 75,2% till 78,1%. Något fler än tidigare upplever också att måltiderna är en trevlig stund på dagen.

˗ Vårt koncept Mat som hemma innebär att vi lagar maten på boendet och det mesta från grunden. Vi väljer också rätter som många äldre känner igen och som vi vet är uppskattade. Vi eftersträvar också en lugn och trivsam måltidsmiljö.

Nöjda anhöriga

Även de anhöriga är i hög grad nöjda med hur samarbetet med deras närståendes äldreboende fungerar. 83% svarar att det fungerar bra.

Brukarundersökningen visar också på en del förbättringsområden. Bland annat uppger ungefär hälften av de svarande på äldreboenden och en tredjedel inom hemtjänsten att de inte vet vart de ska vända sig för att framföra synpunkter och klagomål.

˗ Vi informerar om vårt Kundombud och andra sätt att framföra synpunkter, både på vår hemsida och i våra månatliga boende- och närståendebrev. Men vi får fortsätta jobba med det. Brukarundersökningen är ett värdefullt verktyg för oss i vårt utvecklingsarbete, både på lokal och övergripande nivå, avslutar Susanne Sjöberg.

Vardagas profilerade boenden inom yngre demens har inte deltagit i undersökningen, eftersom den riktar sig till personer över 65 år. De finns däremot med i Vardagas egen boende- och närståendeundersökning, som genomförs varje vår och höst.

Sju vardagaboenden har 100% nöjda boende. Ytterligare ca 20 boenden ligger på 90-95% nöjdhet.

Sju Vardagaboenden med 100% nöjda boende

Äldre kvinna promenerar arm i arm med en medarbetare