Nyheter

Mer tid för de boende med Demensakademins arbetssätt

Demensansvariga Elin Eriksson och Carina Karlsson på en bänk utanför Åsbackas boende

En lugnare och tryggare miljö med mindre stressade medarbetare. Den förändringen har de boende på Vardagas äldreboende Åsbacka i Molkom märkt av efter att boendet blivit certifierat enligt Demensakademin.

I Demensakademin, som grundades inom Vardaga 2013 och nu är en del i Ambeas utbildningsorganisation Lära, får medarbetare inom äldreomsorgen utbildning i att bemöta personer med Alzheimer och andra demenssjukdomar. Alla medarbetare på boendet genomgår utbildningen tillsammans och får diplom. Samtidigt blir boendet certifierat enligt Demensakademin.

Efter utbildningen följs arbetssättet upp genom regelbundna reflektionsträffar på varje avdelning på boendet. Reflektionen leds av en medarbetare som fått extra utbildning och är utsedd till demensansvarig. Här utbyter medarbetarna erfarenheter, utvärderar och hjälper varandra att hitta det bästa sättet att möta varje enskild boende.

Vi träffar två av Åsbackas sex demensansvariga, Elin Eriksson och Carina Karlsson, för en pratstund.

─ Demensakademin har en intressant utbildning som fått oss att tänka nytt, utanför boxen. Det handlar om hur man umgås med personer med demenssjukdom – att ge bekräftelse hela tiden. Det funkar och är faktiskt ganska häftigt, säger Elin Eriksson.

─ Demensomsorg är ju ett så stort område, där alla omsorgstagare är olika. Vi har fått bra verktyg för hur vi ska nå fram. Även medarbetarna är olika personligheter och vi har lärt oss se vilka medarbetare som går bra ihop med vilka boende, så vi kan pussla ihop dem på ett bra sätt, säger Carina Karlsson.

Genom Demensakademins utbildning har medarbetarna ändrat sitt arbetssätt så att fokus ligger på de boende. De går i första hand, mindre viktiga saker som dammråttor och disk får vänta. Det minskar stressen för medarbetarna och de boende får mer av deras tid.

─ När jag känner mig stressad, tar jag en kopp kaffe och sätter mig ner med de boende för en stunds samtal. Det hjälper alltid, säger Carina med ett leende.

Inom Demensakademin anordnas också utbildningar för anhöriga i form av studiecirklar. Att vara anhörig till en person med demenssjukdom vänder upp och ner på tillvaron. Ofta kan man känna dåligt samvete för att man kanske besöker sin närstående för sällan, att man har svårt att förstå och prata med den demenssjuka personen och att tålamodet brister. I anhörigcirklarna lär man sig mer om sjukdomen och hur man kan bemöta sin närstående. Det blir ofta en lättnad och aha-upplevelse för de anhöriga, som även känner att de inte är ensamma om sin situation.

Anhörigcirklarna underlättar mycket, både för anhöriga och för medarbetarna, tycker Elin och Carina.

─ De anhöriga som har gått cirkeln har fått en bättre förståelse för hur demenssjukdomen fungerar och hur de kan kommunicera med sin närstående. De har färre klagomål och mindre dåligt samvete. Vi brukar säga till dem att inte oroa sig, deras gamla mamma eller pappa har det bra hos oss, vi finns för dem dygnet runt.