Vardaga Villa Havsglimt i Laholm är ett nybyggt, specialinriktat boende för personer över 30 år med komplexa problem inom psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning och stora omvårdnadsbehov

Villa Havsglimt erbjuder både korttidsvård och längre placeringar från hela Sverige. Verksamheten fanns tidigare på Nytida Furuviken i Småland, men har nu flyttat till nya fräscha lokaler i halländska Laholm.

˗ Våra boende har oftast en primär psykiatrisk problematik, där fysisk funktionsnedsättning tillkommit. Det är en målgrupp som ofta har svårt att hitta ett fungerande boende. Villa Havsglimt erbjuder en plats där de kan finns sig till rätta och få det stöd de behöver, säger verksamhetschef Per Sundgren.

Tuff bakgrund

De boende på Villa Havsglimt har ofta en tuff bakgrund. Lisa har växt upp i fosterhem och kämpat med ett mångårigt alkoholmissbruk och psykisk ohälsa. Hon har med tiden även fått svårt att förflytta sig och behöver mycket stöd. Hon har bott länge på Furuviken/Villa Havsglimt, trivs bra, tycker om att lägga patiens och se på TV. Hon går gärna ut en tur eller följer med på en bilutflykt till havet.

Evert har även han haft ett långvarigt missbruk samt ett skrämmande och utåtagerande beteende mot omgivningen. Han fick problem med svårläkta sår och var nära att dö. En amputation räddade hans liv och nu mår han ganska bra. Han är pigg och glad, sitter gärna och pratar med andra boende och har fått en meningsfull vardag på Villa Havsglimt.

Stöd och trygghet

Lisa och Evert heter egentligen något annat, men de är verkliga personer i den målgrupp som Villa Havsglimt vänder sig till. Människor som har svårt att passa in, med psykisk och fysisk ohälsa och som har stort ett omvårdnadsbehov. På Villa Havsglimt får de det stöd de behöver för en trygg och meningsfull tillvaro i ett sammanhang med andra och ett aktivt liv utifrån sina förutsättningar och önskemål.

Läs mer om Villa Havsglimt