Nyheter

Lugnt och stabilt läge på Vardaga

två personer sitter på en balkong

Sommaren blev lugn och stabil ur coronasynpunkt på Vardagas boenden och hösten har börjat på samma sätt.
– Det är förstås enormt glädjande, samtidigt är vi väl förberedda för nya fall av smitta och en eventuell andra våg, säger Maria Green-Gadelius, kvalitetschef på Vardaga.

Under våren följde coronasmittan på Vardagas äldreboenden utvecklingen i samhället i stort, med en absolut topp i april. Sedan dess har antalet fall mattats av och sjönk mycket kraftigt i juli och uppgick till enbart något enstaka på cirka 100 verksamheter i augusti–september.

Intensivt arbete ger resultat

Minskad allmän smittspridning i samhället och ökad smittspårning och testning i regionerna är viktiga förklaring till utvecklingen. Men de goda resultaten beror också på verksamheternas förmåga att snabbt ändra arbetssätt, menar Maria Green-Gadelius (bilden). Under våren införde Vardaga en mängd rutiner och åtgärder som nu blivit självklara på äldreboendena.

– Det gäller alltifrån användning av munskydd och visir i förebyggande syfte till hur våra medarbetare ska agera när de misstänker smitta och förstärkt fokus på hygienrutiner och städning. Allt för att minimera smittspridningen och skydda våra äldre, säger Maria Green-Gadelius.

Hög beredskap inför hösten

En andra coronavåg i samhället är dessvärre inte uteslutet under hösten, men med tydliga instruktioner och rutiner finns god beredskap att hantera denna, understryker Maria Green-Gadelius.

– Idag finns god tillgång till skyddsutrustning, vi har åtgärderna på plats och centralt inom Vardaga finns ett väl utbyggt kunskapsstöd som våra verksamheter nyttjar.

Meningsfull tillvaro

En av dem som känner sig väl förberedda och trygga med rutinerna är Linda Wetterberg, verksamhetschef på Vardagas äldreboende Saltsjöbadens sjukhus.

– Nu har vi en höst framför oss då vi måste fortsätta att ta hänsyn till risken för smittspridning i allt vi gör, säger hon och fortsätter:

– Samtidigt har vi fullt fokus på att ge våra boende en meningsfulla vardag med aktiviteter och samvaro. Det blir promenader, sittgympan, bingo, bio och sticka, virka, måla med mera. Social stimulans och aktivitet behövs för att dagarna ska känns meningsfulla för alla.

Besök av anhöriga utomhus

Sedan 1 april råder besöksförbud på Sveriges äldreboenden, men på Saltsjöbadens sjukhus och övriga Vardaga-boenden finns möjlighet att träffa sina anhöriga utomhus. Oftast fungerar det så att man träffas med en plexiglasskiva och två meters säkerhetsavstånd mellan sig på en i förväg bokad tid.

– Vi har haft många kära återseenden i sommar, säger Linda Wetterberg.

I och med coronapandemin har det funnits ett visst motstånd mot att flytta in på äldreboende, och besöksförbudet har varit en viktig orsak.

– Jag tycker man ska veta hur läget har förändrats. Det finns också risker med att bo kvar hemma för länge om man har omfattande behov av stöd och hjälp som behöver tillgodoses, något som medarbetarna på ett äldreboende är experter på. Tillgängligheten till hälso-och sjukvård är en viktig del på äldreboende där det alltid finns sjuksköterska och läkare som ansvarar, säger Maria Green-Gadelius.