Nyheter

Ljungkullen rehabilitering för bättre livskvalitet

händer som håller varandra

Till Ljungkullen kommer den som behöver extra hjälp med rehabilitering och träning för att öka självständighet och livskvalitet. Här får alla en egen individuell träningsplan. Sjuksköterska finns på plats dygnet runt och arbetsterapeut och sjukgymnast alla dagar. Våra olika yrkesgrupper samarbetar nära varandra.

Dagny får hjälp efter en höftfraktur

Dagny kommer till Ljungkullen för rehabilitering efter att ha opererat en bruten höft. Först träffar hon fysioterapeuten och går igenom personliga mål, hur hon kan klara förflyttningar och gång samt vilka svårigheter och möjligheter som finns. Dagny behöver hjälp att komma ur sängen, hon behöver rollator och en person som stöttar när hon ska gå. Än så länge orkar Dagny bara gå kortare sträckor. Tillsammans bestämmer de att målet är att Dagny ska kunna flytta hem igen och bli självständig vid gång och förflyttning.

För Dagny är nedsatt styrka, nedsatt balans, smärta och rädsla för att ramla hinder. Förutsättningarna i hemmet måste ses över. Dagny berättar att det är 2 trappor upp utan hiss där hon bor. Utifrån det görs en plan med träning och vad som är viktigt att fokusera på.

Fysioterapeuten träffar Dagny 2-3 gånger i veckan på bestämda tider för träning av styrka, balans och förflyttningar, oftast i en träningssal där hon kan träna tillsammans med andra boende. Trappträning ska inledas så snart Dagnys krafter återvänt lite mer.

Omvårdnadspersonalen på Ljungkullen får i uppdrag av fysioterapeuten att stötta Dagny i att gå fram och tillbaka till badrummet och den gemensamma matsalen med rollator flera gånger om dagen för att Dagny ska få den viktiga vardagsträningen och många meter av gångträning.

När Dagny har kommit en bit på väg med trappträningen, gör hon ett besök i sitt hem tillsammans med en arbetsterapeut för att se över förutsättningarna för att komma hem på ett tryggt sätt. Kanske är bostadsanpassning och hjälpmedel nödvändiga.  Därefter görs en vårdplanering med kommunens representant för planering av hjälpinsatser som Dagny kan behöva när hon är hemma igen.

Lars-Erik får stöd efter en stroke

Lars-Erik kommer till Ljungkullen efter att ha drabbats av stroke. Han träffar först fysioterapeuten och de går igenom hans personliga mål, hur han klarar förflyttningar och gång, vilka möjligheter och svårigheter som finns. Lars-Erik har kraftigt nedsatt styrka i vänster sida av kroppen och problem med balansen när han sitter; han kan till exempel inte sitta på sängkanten utan stöd. Han är rullstolsburen. Lars-Erik behöver hjälp av två personer för att kunna förflytta sig ur sängen och till rullstolen, men kan hjälpa till lite själv också. Lars-Eriks eget mål är att klara detta själv och att så småningom komma igång med gångträning.

Lars-Erik är tveksam till om han klarar att komma hem igen. Planeringen för ett eventuellt hembesök skjuts därför ganska långt fram i tiden.

Fysioterapeuten hjälper till med att gå igenom förflyttningstekniken med omvårdnadspersonalen och betonar att det är mycket viktigt att de hjälper Lars-Erik träna balansen när han sitter. Ett schema görs upp så att han får vila varje eftermiddag för att orka med middagen och kvällen på ett bra sätt.

Fysioterapeuten träffar Lars-Erik 2-3 gånger i veckan för träning av förflyttningar och stående samt för att stimulera motorik och kroppsuppfattning i vänstra sidan. Ibland tränar Lars-Erik tillsammans med andra boende i träningssalen, andra gånger tränar han enskilt. När han blir bättre, kan man börja med gångträning.

Omvårdnadspersonalen får bland annat i uppdrag att i samband med morgonrutinen balansträna Lars-Erik sittande på sängkanten varje morgon, eftersom god sittande balans är viktig för att han ska kunna förflytta sig själv till en rullstol.