Nyheter

Landshövdingen i Örebro lyckönskar nytt Vardaga-boende

Maria Larsson, Gertrud Öjetoft och Anders Åqvist gjuter första våningsplanet tillsammans

På tisdagen förbereddes symboliskt för gjutningen av första våningsplanet på Vardagas äldreboende Villa Väster Park i Örebro. På plats fanns tidigare äldreministern Maria Larsson, nu landshövding i Örebro län.

I fantastiskt väder genomfördes ceremonin gemensamt av Maria Larsson, Gertrud Öjetoft, regionchef på Vardaga, och Anders Åqvist, projektansvarig på byggherren AB Carlsson & Åqvist.

I samband med ceremonin höll Maria Larsson ett tal där hon lyfte fram Örebro som en dynamisk och växande stad och lyckönskade Vardaga med det nya äldreboendet.

Villa Väster Park beräknas öppna i slutet av 2020 och kommer att få 80 platser för äldre med demenssjukdom eller kroppsliga besvär.  Varje avdelning får ett gemensamt kök och trivsamma utrymmen för samvaro och måltider. Boendet inreds enligt Vardags boendekoncept som bygger på forskning och evidens om äldres hälsa, välmående och livsvillkor.

Villa Väster Park byggs integrerat med en förskola i bottenplanet vilket möjliggör trevliga aktiviteter för både förskolebarnen och de äldre.