Nyheter

Kvitto på kvalitet för Ametisten

Händer som omfamnar varandra

Vardaga Ametisten i Solna tilldelades i oktober Solna Stads kvalitetspris 2016 i kategorin vård- och omsorgsboende. Ett ytterligare kvitto på hög kvalitet kom samtidigt genom det högsta totalresultatet av alla äldreboenden i Solna i Socialstyrelsens brukarundersökning 2016. Vi säger grattis till verksamhetschef Linda Wetterberg och undrar förstås vad som är hemligheten med Ametistens goda kvalitet?

─ Jag tänker att vi nu får skörda en del som vi tidigare sått. Vi har fokuserat och på bred front arbetat med kvaliteten och det är ett långsiktigt arbete som ger resultat. Ametistens styrka är att vi har så många i verksamheten som bidrar utifrån sina respektive yrkesroller, medarbetare med engagemang, driv och hög kompetens och att vi idag är ett team med rätt personer på rätt plats, säger Linda Wetterberg.

Det har fått ta sin tid och krävt både uthållighet och målmedvetet arbete att uppnå den höga kvalitet som Ametisten har idag. Det har inneburit utmaningar, tex genomfördes en intern omorganisation i början av året med målet att uppnå förbättrad arbetsmiljö för medarbetare och ökad kvalitet för de boende. Nu 8 månader efter att förändringen gjordes kan man konstatera genom uppföljning och återkoppling från boende och medarbetare att de mål som fanns med omorganisationen uppnåtts.

─ Allt går fortare och bättre när alla drar åt samma håll, arbetet blir roligt, man märker att det händer saker och vi fortsätter att utvecklas, säger Linda.

På Ametisten finns flera medarbetare som fungerar som resurspersoner i hela regionen inom bland annat dokumentation, värdegrundsarbete och mat & måltider.

─ Vi både lär ut och lär oss av andra när vi är ute i andra verksamheter, det blir ett fruktbart erfarenhetsutbyte, konstaterar Linda Wetterberg.

Ametisten har flera spännande projekt på gång. Boendet är tillsammans med Vardaga Lindegård i Bromma pilotenhet för digital dokumentation på iPad, ett gemensamt projekt mellan Vardaga och Nytida. Medarbetarna dokumenterar på sina plattor i direkt samband med mötet med de boende. Det har medfört flera fördelar.

─ Det ökar medarbetarnas närvaro bland de boende genom att de inte hela tiden måste gå undan till datorn för att dokumentera. Det blir också mer korrekt när dokumentationen görs i stunden och man inte ska försöka komma ihåg allt som hänt när arbetspasset närmar sig sitt slut, förklarar Linda Wetterberg.

Under hösten 2016 kommer Ametisten även att testa digital signering av läkemedelslistor i en app. Det är enkelt och rörligt och man slipper dra på papperslistor. Tanken är också att systemet ska larma om man glömmer signera vilket kommer att minska risken för läkemedelsavvikelser.

Linda sammanfattar:

─ Vi är superstolta över vad vi har åstadkommit hittills, men resan är inte slut då vi ju har massor kvar att göra!

Om Solna Stads kvalitetspris:

Delas årligen ut av Solnas Omvårdnadsakademi i flera kategorier. Utdelningen sker vid en kvalitetsdag, som i år hade temat ”Självständig och delaktig”.

Solna stad vill genom Omvårdnadsakademin uppmärksamma, uppmuntra och belöna goda exempel inom vård- och omsorg med ett kvalitetspris. Omvårdnadsakademin är omvårdnadsförvaltningens forum för att utveckla kvaliteten och höja kompetensen inom vården och omsorgen. Omvårdnadsakademin arbetar för en långsiktig kunskapsutveckling genom att initiera och uppmuntra utbildning och utveckling.