Nyheter

Kvalitetsbokslut för fjärde kvartalet 2017

Omslag Ambea Kvalitetsbokslut Q4 2017

Sedan 2013 presenteras kvartalsvisa kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida.

Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning. I kvalitetsbokslutet för fjärde kvartalet 2017 presenteras bland annat resultatet i Socialstyrelsens enhetsundersökning.

– Det här är tidpunkten då vi summerar föregående år och skriver våra verksamhets- och aktivitetsberättelser. Ett viktigt arbete då det ger oss möjlighet till reflektion och analys vilket är grunden för en lärande organisation, säger Lena Freiholtz, kvalitetsdirektör, Ambea där Vardaga ingår.

 Klicka här för att hitta kvalitetsbokslutet för fjärde kvartalet 2017 samt tidigare bokslut.