Nyheter

Kvalitet genom hjärta, glädje och närvaro

Medarbetare på Vardagas äldreboende Nymilen som fikar runt ett bord

En mängd stora och små åtgärder ligger bakom den goda kvaliteten på äldreboendet Nymilen i Bromma, som i december belönades med Vardagas utmärkelse Kvalitetspriset 2018. Men något hemligt framgångs-recept har man inte.

– Vi arbetar med ett stort hjärta och följer Vardagas koncept – egentligen är det inte svårare än så, säger verksamhetschefen Karin Johansson.

Den bleka januarisolen silar ner genom glastaket i ljusgården på äldreboendet Nymilen i Bromma i västra Stockholm. Här har man just haft arbetsplatsträff, och verksamhetschefen Karin Johansson och en handfull medarbetare sitter kvar runt skålarna med vindruvor, tunnbröd och smågodis.

Ledarskap som sprider arbetsglädje

– Jag tror att det viktigaste för kvaliteten är att vi har så bra chefer här på Nymilen – de gör att vi tycker att det är roligt att jobba, säger undersköterskan Lena Ekström, som arbetat 40 år i äldreomsorgen, varav de två senaste på Nymilen.

Nellie Karlsson, gruppchef och undersköterska, håller med och betonar samtidigt Nymilens fokus på arbetsmiljö.

– När man själv mår bra på jobbet så åstadkommer man bättre resultat. Här älskar vi våra jobb och det smittar av sig.

– Ja, vi på Nymilen lever verkligen Vardagas värderingar och vision – vi vill göra världen lite bättre, en människa i taget, säger kollegan Jennie Gustafsson, även hon gruppchef och undersköterska.

Rätt person på rätt plats

Karin Johansson nickar. När hon för 3,5 år sedan kom till Nymilen hade verksamheten en del problem. Sedan dess har mycket förändrats, men får Karin bara välja en enda åtgärd framhåller hon ”rätt person på rätt plats”.

– Nu jobbar bara människor på Nymilen som verkligen vill det. Och vi har rätt ledare för de olika personalgrupperna. Det har inneburit att vi
stuvat om en hel del i bemanningen. Jag frågade alla anställda öppet: Vill du jobba här? Är detta rätt arbetsplats för dig? Då var det faktisk en del som hellre ville göra något annat – och vi skiljdes åt med en kram.

Sedan framhåller hon att medarbetarna numera får växa med eget ansvar och uppmuntras att ta egna initiativ.

– Är man intresserad och vill prova, då säger jag kör! Det är våra medarbetare som sitter inne på all värdefull kunskap. Att coacha, vara tydlig och ge respons tillhör mina starkare sidor. Och när det handlar om negativ feedback ska man inte känna  sig nedtryckt, ersättlig eller misslyckad. Det är viktigt att skilja på sak och person.

Alltid dörren öppen

Utmärkande för Karin som ledare är att hon är högst närvarande i verksamheten – och det gör riktigt stor skillnad, framhåller hennes medarbetare.

– När Karin kommer på morgonen så hälsar hon på alla medarbetare och våra boende och tar gärna en kopp kaffe på någon av avdelningarna. Jag blir tårögd när vi pratar om det – jag har aldrig varit med om det tidigare, säger Lena, och får en kram av Karin.

– Ja, att vara närvarande är viktigt. Jag har alltid dörren öppen och även om det i stunden kan vara jobbigt att bli avbruten så är det värt det i längden, säger Karin.

Jobbar som ett enda boende

Ytterligare en viktig faktor för kvaliteten på Nymilen är att man numera jobbar tillsammans som ett enda boende, tror samtliga runt bordet. I praktiken innebär det att medarbetarna på de olika avdelningarna känner varandra och hjälps åt – att man är ett team med gemensamma mål.

– Vi började med gemensamma planeringsdagar där vi träffas, pratar, skrattar och har roligt tillsammans. Det gör att man vågar kommunicera
och vi har högt i tak, säger Karin.

Ständig utveckling

Och så handlar nog kvalitet även om att alltid vilja mer och inte vara rädda för förändring och utveckling, tror Karin.

– Även om vi är stolta över vår verksamhet så nöjer vi oss aldrig. Det är ett konsekvent arbete att ta sig framåt. Vi är lösningsorienterad och
tar tag i minsta lilla problem innan det har hunnit växa till sig.

Nymilens kvalitetsarbete syns tydligt i boendets fina siffror: 91 procents total kundnöjdhet i Socialstyrelsens senaste brukarundersökning. Och på
boendet märker man mer och mer att äldre söker sig hit på rekommendation.

– Många säger att det är så hemtrevlig och varm stämning hos oss. Vi bryr oss, har alltid de boende i fokus och släpper vad vi har för händerna när någon behöver vår uppmärksamhet. Efter ett besök är det nästan aldrig någon som tackar nej till en plats – man känner av atmosfären direkt, säger aktivitetsansvariga Viviana Erfelt.