Nyheter

Klapprande hovar på Vardaga Edsby slott

En boende klappar hästen Tabasco

På Vardagas äldreboende Edsby slott i Upplands Väsby kan de boende få höra ljudet av klapprande hovar i samlingssalen och korridorerna.

Det är shetlandsponnyn Tabasco som är på besök med sin ägare Julia Ravnäs. Tidningen Mitt i har gjort ett fint reportage om Tabascos senaste visit till Edsby slott.

Julia Ravnäs berättar för Mitt i att Tabasco är en väldigt lugn och trygg ponny, vilket är helt avgörande för att kunna göra dessa besök. Anledningen till att Julia började med ponnyvisiterna, är att hennes mamma Barbro bor på Edsby slott.

Verksamhetschef Erika Leander uppskattar besöken från den lilla hästen. Hon vet att djur har positiva effekter i vården. På Edsby slott finns slottskatten Sigrid och till våren planerar man att skaffa höns. Boendet får också besök av terapihundar.

6 skäl till djur i äldreomsorgen

  • Emotionellt stöd – Djur, som till exempel vårdhundar, kan erbjuda emotionellt stöd och välbefinnande. Interaktionen med djur kan minska känslor av ensamhet, men också depression.

  • Fysisk aktivitet – Att ta hand om djur kan uppmuntra till fysisk aktivitet. Som till exempel att gå promenader, leka eller träna.

  • Social interaktion – Djur kan främja socialt engagemang och minska isoleringen. Det skapas gemenskap, samtalsämnen och möjligheter att interagera med vårdpersonal och andra boende.

  • Stressreducering – Interaktion med djur kan höja oxytocinet, sänka stressnivåer och minska blodtrycket. Vilket är särskilt viktigt för äldre som kan vara utsatta för stress, ångest eller annan psykisk ohälsa.

  • Meningsfullhet – Att ta hand om djur kan ge en känsla av ansvar och syfte i vardagen, vilket kan förbättra både självkänsla och livskvalitet.

  • Närhet – Beröring och känslan av någon annans värme, hjärtslag och andetag kan främja hälsa och välmående. Det kan liknas vid en taktil behandling, som aktiverar beröringsreceptorerna i huden.

Läs mer om Edsby Slott