Nyheter

Internationella sjuksköterskedagen 12 maj: Gabriela och Anja på Villa Havsglimt har en annorlunda roll

Sjuksköterskorna Gabriela Becerra Ponce och Anja Alveheim heter sjuksköterskorna i arbetskläder framför fassad Villa Havsglimt
Sjuksköterskorna Gabriela Becerra Ponce och Anja Alveheim heter sjuksköterskorna i arbetskläder framför fassad Villa Havsglimt

Sjuksköterskorna Gabriela Becerra Ponce och Anja Alveheim på Villa Havsglimt

Den 12 maj firas internationella sjuksköterskedagen över hela världen. Vardaga vill också hylla sina duktiga sjuksköterskor på dagen. Två av dem finns på Villa Havsglimt i Laholm, ett specialinriktat boende där sjuksköterskerollen är annorlunda på flera sätt.

Gabriela Becerra Ponce och Anja Alveheim heter sjuksköterskorna som ser till att de boende på Villa Havsglimt får den bästa möjliga medicinska vården, utifrån var och ens behov.

˗ Eftersom vi har tre olika inriktningar här på boendet, så ser de boendes behov olika ut. Här finns äldreboende med somatisk inriktning, korttidsboende och psykiatriboende, berättar Gabriela och Anja.

Boende med specialinriktning

Villa Havsglimt är förutom äldreboende även ett specialinriktat boende för personer över 30 år, med komplexa problem inom psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning. Boendet har en särskild inriktning mot samsjuklighet och personer med stora omvårdnadsbehov. Det ställer speciella krav, både på sjuksköterskorna och övriga medarbetare.

˗ I den psykiska vården och omsorgen behövs ett delvis annat, mer lågaffektivt bemötande, än i traditionell äldreomsorg. Vi arbetar till exempel mycket med stödjande samtal med de boende. Vi stöttar också den övriga personalen, det blir mycket samtal även med dem, säger de båda sjuksköterskorna.

˗ Man kan säga att det liknar demensvård i tänket, säger Anja

˗ Vi får tänka på att ge lite information i taget och anpassa till vad den boende kan ta in. Det är viktigt hur man säger saker, förklarar Gabriela.

Samverkan med läkare, medarbetare och ledning

För sjuksköterskor ingår samverkan med läkare som en viktig del i arbetet. Villa Havsglimt samarbetar dels med en allmänläkare från den närbelägna vårdcentralen, dels med en konsulterande specialistläkare i psykiatri.

Samarbetet med ledningen och de andra medarbetarna på boendet är naturligtvis också viktigt.

˗ Vi stämmer av med övrig personal varje dag och har ett nära samarbete med gruppcheferna och vår verksamhetschef Daniel Lindberg. Han är en bra chef, engagerande och inspirerande, med stort intresse för att alla ska ha det bra och hitta lösningar, säger Anja och Gabriela.

Delaktighet och trygghet

˗ Det är ett givande jobb vi har, alla dagar är olika. Vi arbetar nära både personal och boende, vi har full koll och känner varje boende, säger Gabriela.

˗ Det känns bra att vi är delaktiga i boendets ledningsgrupp, vi kommer närmare ledningen och kan påverka mycket. Vi ser en annan helhet på det sättet. Villa Havsglimt är ett nytt boende där det hänt mycket på kort tid, inte minst eftersom Nytida Furuvikens verksamhet flyttades hit. Nu har vi hittat en balans i våra roller, trivs och har bildat ett bra arbetslag där vi arbetar alla tillsammans oavsett profession, säger Anja.

Som sjuksköterskor i det arbetslaget känner Anja och Gabriela att de bidrar till trygghet genom att alltid finnas där och vara tillgängliga.

˗ Då kan vi ta tag i bekymmer och problem i tid, medan de är små. Våra rutiner skapar också trygghet för de boende genom förutsägbarhet, de vet vad som ska hända och när.

Här kan du läsa mer om Villa Havsglimt