Nyheter

Höga resultat för Vardaga i Socialstyrelsens enhetsundersökning

Medarbetare med munskydd samtalar med en boende

Vardaga får höga resultat i Socialstyrelsens enhetsundersökning. I undersökningen får våra enheter besvara frågor om sin verksamhet.

Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling där tydliga rutiner och processer är grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete.

Vardaga får ett högt resultat i undersökningen med ett snitt på 88 procent, jämfört med 77 procent för andra privata aktörer och 54 procent för offentliga utförare. Områden som mäts är bland annat individens delaktighet och inflytande, medarbetarnas kompetens och kompetensutveckling samt verksamhetens rutiner.