Nyheter

Hemtjänstens dag 27 januari: Goda relationer skapar nöjda hemtjänstkunder hos Vardaga

Två medarbetare står bredvid en mossbeklädd bergvägg
gruppbild på hemtjänstpersonal i blå kläder skog bakom

Vardagas hemtjänst får återigen höga resultat i Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Närvarande chefer och lyhörda medarbetare bidrar till det goda resultatet för Vardagas hemtjänst.

Varje år genomför Socialstyrelsen en omfattande brukarundersökning till personer över 65 år som bor på äldreboende eller har hemtjänst. Den senaste undersökningen genomfördes under februari-mars 2023 och resultatet presenterades i oktober.

Inom Vardagas hemtjänst fortsätter trenden med nöjda kunder – 87% svarar att de är nöjda med sin hemtjänst som helhet. 96% svarar att de får ett bra bemötande av hemtjänstpersonalen.

˗ Det är verkligen glädjande siffror. Vi har en fantastisk personal som är lyhörda för kundernas behov och duktiga, närvarande chefer som verkligen förtjänar ett gott betyg. Vi lägger också stort fokus på introduktion och utbildning av våra medarbetare för att varje hemtjänstkund hos oss ska få den bästa omsorgen, säger Lukas Löfstrand, regionchef för Vardagas hemtjänst.

Brukarundersökningen visar också att majoriteten av Vardagas hemtjänstkunder är nöjda med att de kan påverka hur hjälpen ska utföras och att personalen kommer på avtalad tid. De känner sig också trygga och har förtroende för Vardagas hemtjänst. Hemtjänsten finns i delar av Stockholm och i Linköping.

Egen kontaktperson och kontinuitet

En god relation mellan kunden och hemtjänstpersonalen är avgörande för att skapa förtroende och nöjdhet, anser Lukas Löfstrand.

– Varje kund har en egen kontaktperson eller fast omsorgskontakt som oftast är den som kommer. Vi har även en arbetstidsmodell för våra medarbetare som ger dem möjlighet att arbeta dagtid, måndag till fredag. Det gör att vi kan hålla en hög kontinuitet och det uppskattas av kunderna. Även i planeringen på kvällar och helger har vi kontinuiteten i åtanke.

Insats utifrån skiftande behov

Den som har hjälp från hemtjänsten kan ha ett stort omvårdnadsbehov med flera insatser varje dygn, eller enbart hjälp med städning varannan vecka och allt däremellan. Behoven kan både öka och minska snabbt. Hemtjänsten behöver därför också snabbt kunna ställa om utifrån antal timmar de ska utföra varje månad.

Uppdraget går ut på att göra det möjligt, för den som så önskar, att kunna bo kvar hemma så länge som han eller hon vill och förmår. Hemtjänsten utför alla insatser som kunderna blir beviljade av sin kommun, i form av omvårdnad, förflyttningar, promenader, matlagning, serviceinsatser mm.

Hushållsnära tjänster

Utöver de beviljade insatserna kan Vardagas hemtjänstkunder i Stockholm köpa till hushållsnära tjänster med RUT-avdrag. Till exempel mer omfattande städning, mer promenader, följa med till fritidsaktiviteter eller för att uträtta ärenden, trädgårdsskötsel och teknisk support av dator, telefon och andra elektroniska enheter.

Läs mer om hushållsnära tjänster