Nyheter

Härliga återseenden på äldreboendet Vickan uppmärksammas av Socialstyrelsen

Besök med närstående

I en kort film uppmärksammar Socialstyrelsen den säkra mötesplatsen för anhörigbesök på Vardags äldreboende Vickan i Onsala. Där har ordinarie personal fått hjälp av ungdomar från Ung Omsorg vid mötesstationerna.

– Efter en vår där våra äldre endast kunna träffa sina närstående över videosamtal känns det bra att kunna utöka besökstiderna vid besöksstationerna, säger verksamhetschef Inger Bergstedt i filmen.

En hälsning från Onsala! 💜 Inger Bergstedt är verksamhetschef på äldreboendet Vickan. Där hjälper ungdomar i Ung Omsorg de äldre i mötet med deras närstående vid en mötesstation med plexiglas. Efter att ha utbildat ungdomarna kan boendet erbjuda fler möten vid stationen. ⠀⠀🌸 Hur ser era säkra möten ut?⠀Vid mötesstationen utanför Vickan sätter sig de äldre på en sida av plexiglaset och deras närstående, som kommer från ett annat håll, på den andra sidan. Ungdomarna har fått utbildning i basala hygienrutiner och använder visir när de hjälper de äldre till mötet och tillbaka till lägenheten efteråt. Genom att bland annat använda visir och rengöra stationen med sprit efter varje möte minskas risken för smittspridning. ⠀⠀🌸 Vad kan vara bra att tänka på för att mötena ska bli bra?⠀Det viktigaste är att det finns utrymme för de äldre att komma ner i varv inför samtalet. Eftersom mötesstationen är ungdomarnas enda arbetsuppgift nu under sommaren kan de ha fullt fokus på information till de äldre och deras närstående. ⠀⠀🌸 Vad ser du som framgångsfaktorer? ⠀Efter en vår där våra äldre endast kunnat träffa sina närstående över videosamtal känns det bra att kunna utöka besökstiderna vid plexiglasstationen. När Ung Omsorg är mötesvärdar är det dock viktigt att göra en ordentlig riskbedömning innan och utforma rutiner så att det blir säkra möten. Skulle vi få fall av covid-19 pausas verksamheten direkt så att inte heller ungdomarna utsetts för någon risk. ⠀

Publicerat av Socialstyrelsen Torsdag 9 juli 2020